Kor-Kai.com

สร้างการศึกษา และความพร้อมให้กับครูให้มีประสิทธิภาพ 

สร้างการศึกษา

หลายๆประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ให้ความสำคัญในเรื่องของ สร้างการศึกษา ไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาในทิศทางอื่นๆ ทั้งในเรื่องของสาธารณสุข การป้องกันประเทศ รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพราะการศึกษาเป็นการปลูกฝังความคิดให้คนรุ่นใหม่ สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน แต่ในประเทศไทยนั้นบุคลากรที่ อยู่ในแวดวงทางการศึกษา เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ อาจจะไม่มีชีวิตที่มีความพร้อมนัก และอาจจะส่งผลโดยรวมมาถึงลูกศิษย์ลูกหา รวมทั้งผู้ที่ตนเองนั้นต้องไปประสาทวิชาให้ 

สร้างการศึกษา รวย

สร้างการศึกษา ไทยที่ต้องดูทุกองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพูดถึงเงินเดือนครู เป็นเรื่องที่อาจจะมีความสำคัญในบริบทที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ การศึกษา เพราะหากว่าครูมีเงินเดือนน้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหารายได้เสริม ดังนั้นศักยภาพในการสอนการให้วิชา คงจะไม่สามารถทำให้นักเรียนได้รับไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ หลายสำนักงานวิจัยได้มีการตรวจสอบในเรื่องของหนี้สินครู ที่ครูบางคนมีทั้งหนี้สหกรณ์ หนี้ส่วนตัว รวมทั้งหนี้นอกระบบ ทำให้ต้องเร่งสอนเมื่อตอนเลิกเรียนก็จำเป็นจะต้องไปหารายได้เสริม และเมื่อมีการพักผ่อนไม่เต็ม ที่การเตรียมการสอนต่างๆจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ที่จะทำให้ดีที่สุดตามความตั้งใจ 

สร้างการศึกษา สนุก

       การศึกษา ของประเทศไทยยังผูกติดอยู่กับมุมมองความคิดเดิมๆของกลุ่มผู้บริหาร หรือแม้แต่คนที่ร่างนโยบายจากกระทรวงต่างๆ ทีอาจจะไม่สอดคล้องกับบริบท และความเป็นไปในยุคสมัยใหม่ ค่านิยมเก่าๆยังถูกพร่ำสอน หนังสือตำรายังเป็นรูปแบบเดิมที่เน้นการท่องจำ แต่สำหรับต่างประเทศนั้นเรื่องนี้ถูกพัฒนาไปจนไกลเกินกว่า ที่จะนึกถึงได้แล้ว ในหลากหลายประเทศอย่างประเทศฟินแลนด์ หรือประเทศที่เจริญแล้วหลายๆที่ ได้มีการเพิ่มสวัสดิการครู เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติม และคิดวางแผนในเรื่องการเรียนการสอน เพื่อที่จะทำให้นักเรียนของตนเองนั้น ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดได้ และถึงแม้ว่าเด็กบางประเทศจะไม่มีการบ้าน แต่ศักยภาพของเด็กเหล่านั้น ก็มีมากกว่าประเทศที่มีการสอนแบบนกแก้วนกขุนทองกันมากมาย 

การศึกษา ในวันนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน และทำให้สอดคล้องกับสังคมที่แปรเปลี่ยนไป วันที่โลกออนไลน์พัฒนาขึ้นมา และเด็กทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ การสอนให้นกว่ายน้ำ หรือปลาบินได้ ที่อิงอยู่กับกรอบเดิมๆ คงไม่อาจจะทำให้บุคลากรที่กำลังจะพัฒนาไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ สามารถแสดงความสามารถของตนเองออกมาได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจึงมีความจำเป็น และต้องทำให้สอดคล้องกับความสามารถพิเศษส่วนบุคคล เพื่อที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สามารถแข่งขันกับบุคลากรอื่นๆของโลกได้