Kor-Kai.com

เด็กไทย มักมีปัญหาทักษะภาษาอังกฤษ กี่ยุคกี่สมัยก็แก้ไม่ได้สักที

เด็กไทย

เชื่อเหลือเกินว่าในสายตาชาวโลกที่มองมายังเยาวชนไทย มองมายัง เด็กไทย นั้นมีความรู้ มีทักษะความสามารถที่ต่างชาติต่างให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นด้านของงานศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ทักษะทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ เรียกได้ว่าเด็กไทยไม่แพ้เด็กจากประเทศอื่น ๆ เรียกได้ว่าในด้านของความสามารถนั้นเด็กไทยครบเครื่อง และมีความสามารถอย่างรอบด้าน

แต่จะมีในเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากเลยนั่นคือทักษะในเรื่องของการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบของการพูดภาษาอังกฤษนั้น เด็กไทยค่อนข้างที่จะยังมีความอ่อนมากกว่าชาติอื่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจจะมาจากหลายปัจจัย หลายสาเหตุที่สามารถจะแก้ได้ยาก และถ้าหากเด็กไทยสามารถเพิ่มทักษะ เพิ่มความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะเป็นการเพิ่มทักษะให้เด็กไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลในสังคมโลกอย่างมากเลยทีเดียว 

เด็กไทย รวย

ปัญหาหลักที่ส่งผลให้ เด็กไทย ไม่เก่งภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการสอน สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนไทยนั้น โรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะมีผู้สอนเป็นครูไทย โดยจะเน้นในรูปแบบของการสอนโดยเน้นในเรื่องของการเขียน การเน้นหลักไวยกรณ์มากกว่าการสื่อสารแบบการพูดภาษาอังกฤษสื่อสาร จึงอาจจะทำให้ทักษะตรงส่วนนี้ที่มีความยากสำหรับคนไทยอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ยากขึ้น 

เด็กไทย สนุก

ความไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ สำหรับคนไทยแล้วการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสื่อสารในลักษณะของการพูดภาษาอังกฤษ ในสังคมที่มีแต่การสื่อสารภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ยากมากพอสมควร เพราะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้เก่งนั้นต้องอาศัยการฝึกบ่อย ๆ จนชำนาญ และที่สำคัญต้องรวบรวมความกล้า 

อาศัยความกล้าอย่างมากในการฝึกพูด และยิ่งถ้าฝึกพูด ฝึกสื่อสารกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยจะยิ่งทำให้การฝึกพูดนั้นมีอุปสรรคพอสมควร เพราะเมื่อพูดผิด หรือพูดไม่ชัด ก็อาจจะโดยคนรอบข้างแซวหรือล้อเรียน หรือแสดงอาการขำขัน จนทำให้ผู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษนั้นเกิดความไม่มั่นใจ และไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป