Kor-Kai.com

แนวทางการเรียน หนังสือให้สนุกขึ้น หมดเรื่องความเบื่อ

แนวทางการเรียน

            ใครต่างก็บอกว่า แนวทางการเรียน หนังสือมันไม่สนุก การเรียนหนังสือมันน่าเบื่อ ไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไร เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้จริงครึ่งนึง ไม่จริงครึ่งนึง เพราะการศึกษาหรือเรียนหนังสือจะช่วยทำให้เรามองโลกในกว้างขึ้น สามารถเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขึ้น ทำให้เข้าใจโลกได้กว้างขึ้น และก็สามารถพัฒนาตนเองและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ปัญหาการศึกษาไทย แต่ก็นั่นแหละเมื่อรู้แบบนี้ยังมีความเบื่อไปดูวิธีการเรียนแบบปัง ๆ กันว่าทำอย่างไรบ้าง

แนวทางการเรียน รวย

            3 แนวทางการเรียน อย่างไรให้สนุก หมดความเบื่อไม่ว่าจะวิชาไหนๆ

  • เรียนแต่ละวิชาให้มองว่าเป็นเกม – ในการเรียนที่ง่ายที่สุด ที่สร้างความสนุก คือ ให้มองแต่ละวิชาเป็นเกม ที่จะต้องเรียนแต่ละบทเพื่อฝ่าด่านภารกิจต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้อาจกำหนดในหัวโดยการคิดว่า จะค้นหาในสิ่งที่ไม่รู้ จะศึกษาในสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องคะแนนหรืออะไรก็ตามแต่ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้เราเป็นระเบียบวินัย และสนุกกับการเคลียร์บทเรียนต่าง ๆ
  • ฝึกตั้งคำถามด้วยตัวเองในสิ่งที่สงสัย – การเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามที่ ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการตามคำถามของมนุษย์ จนพัฒนาออกมาเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแน่นอนว่าตัวผู้เรียนก็สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่ต้องการจะรู้ได้เช่นกัน เช่น อาจเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสงสัยในวิชานั้น ๆ และให้หาคำตอบในตอนนั้น ๆ ทันที ซึ่งจุดนี้ก็คลายข้อสงสัย และทำให้เรารู้อะไรเพิ่มขึ้น
  • เรียนความรู้ให้สนุก และสอนเพื่อนไปในตัว – การศึกษาอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน ว่าจะมองในแง่บวกหรือแง่ลบ ลองเปลี่ยนการเรียนให้เป็นเรื่องสนุกที่สามารถเอ็นจอยกับเพื่อน ๆ ได้ เหมือนเวลาตอนเล่นเกม เช่น อาจชวนกันมาติวหนังสือ สร้างขวัญและกำลังใจจากการออกแบบเกมต่าง ๆ มากมาย พร้อมกำหนดว่าใครเป็นผู้ชนะ ก็จะกระตุ้นสมองให้รู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องเครียดอีกต่อไป
แนวทางการเรียน สนุก