Kor-Kai.com

เรียนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพไม่กดดันตัวเองจนเกินไป

เรียนอย่างไร

            เมื่อโลกเติบโตอย่างรวดเร็วอาจเรียกได้ว่าแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเรียน เรียนอย่างไร หรือการศึกษาของเด็กปัจจุบันจึงมีการเพิ่มองค์ความรู้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ที่ไม่เน้นเพียงแต่หลักวิชาการเท่านั้น แต่ในแง่ของภาษาเองอย่างน้อยก็ควรได้สัก 3 ภาษา จากที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเรียนรู้แค่ ภาษาที่ 2 เท่านั้น และเมื่อต้องเรียนรู้อย่างหนักในทุกๆ วิชา จึงทำให้เด็กหลายคนเกิดความเครียด และประสิทธิภาพในการเรียนลดน้อยลง ดังนั้นจะต้องหาวิธีแก้เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างดีขึ้น

เรียนอย่างไร รวย

            วิธี เรียนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง

            ในทุกการเรียนให้เริ่มจากปรับมายด์เซ็ทของผู้เรียนก่อน สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ โดยต้องตั้งในหัวว่า “จะเรียนอย่างไรให้เข้าใจมากที่สุด” หรือหากใครที่เป็นสายขี้เกียจ ก็ตั้งในหัวว่า “จะเรียนอย่างไรให้เห็นผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด” เมื่อเราได้ตั้งมายด์เซ็ทบนหัว จากนี้ก็ลองมาเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะกับการเรียน โดยสามารถแบ่งได้ตามนี้

  • เรียนรู้แบบเข้าใจจากการอ่าน – เมื่อได้อ่านลองพยายามทำความเข้าใจจากการอ่าน และอธิบายในใจหรือเขียนออกมาเป็นภาษาตัวเอง ก็จะทำให้เข้าใจในการเรียนได้มากขึ้น
  • เรียนรู้แบบเข้าใจจากการฟัง – สำหรับใครที่ชอบฟังหรือต้องมีคนคอยอธิบาย ก็สามารถจับใจความในสิ่งที่คนสอนได้พูด จากนั้นก็มาเขียนสรุปหัวข้อ และดีเทลแบบคร่าวๆ ในแบบสั้นกระชับ
  • เรียนรู้แบบเข้าใจจากการสอน – การเรียนแบบนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าเรียนอะไรก็ตามแต่การที่สอนคนอื่นได้ แสดงว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นดีแล้ว เพราะการสอนก็ยังสามารถทวนความเข้าใจในสิ่งเรียนมาได้ด้วย
  • เรียนรู้แบบเข้าใจจากการเขียน – สำหรับใครที่เป็นสายเขียน แนะนำให้ทำสรุปในสิ่งเรียน โดยอาจจะแยกเป็นบท ๆ ที่อาจสรุปประมาณ 1 หน้า จะเป็นแบบมายแมพหรือเขียนแบบสั้นกระชับได้หมด
เรียนอย่างไร สนุก

สำหรับทั้ง 4 วิธีที่ได้แนะนำไป ใน 1 คน สามารถใช้วิธีเหล่านี้ซ้ำมากกว่า 1 อย่างได้ สิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนคือ เมื่อเราได้นำเข้าไป และสามารถนำมาใช้อย่างไรต่างหาก โดยแนะนำว่าการจัดระเบียบในการเรียนแต่ละวิชาก็มีความสำคัญไม่น้อยเลย