Kor-Kai.com

ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ ไขข้อข้องใจกันตรงนี้ เรียนแล้วได้อะไร?

ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทำไม เพราะเมื่อโตมาก็แทบจะน้อยครั้งที่จะได้คณิตศาสตร์จริงๆ อย่างมากก็เพียงแค่บวก ลบ คูณ หาร น้อยคนที่จะมาหาค่าเรขาคณิต น้อยคนที่จะมานั่งคำนวณแคลคูลัส ถ้าไม่ใช่เป็นการทำงานเฉพาะด้านที่ไปทางสายเคมี ฟิสิกซ์ หรือวิศวะ ที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เข้าช่วย แต่ถ้ามองลึกไปมากกว่านั้น เราจะพบว่า ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ มีอะไรมากกว่าที่เราคิด

ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์

ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ มีอะไรบ้าง?

1.ฝึกทางด้านตรรกะและเหตุผล

ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้มีแต่การคำนวณเท่านั้น แต่ยังสามารถฝึกตรรกะให้เราชำนาญ และเพิ่มความมีเหตุมีผลให้กับตัวเรา การศึกษา โจทย์คณิตส่วนใหญ่มักมีคำตอบที่ตายตัว ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่ต่างอะไรจากการแก้ปัญหาชีวิต ที่จะต้องมีลำดับขั้นตอน เพื่อนหาลู่ทางที่ดีที่สุด ซึ่งคณิตศาสตร์ก็มีส่วนช่วยในเรื่องตรงนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความน่าจะเป็น

2.ฝึกสมาธิให้จดจ่อโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

การจะทำโจทย์แต่ละข้อให้ได้นั้น ทุกคนจำเป็นต้องมีสมาธิตรงหน้าเพื่อหาคำตอบ ถ้าสมาธิเราว่อกแวกหรือคิดวนไปเรื่องอื่น ก็จะทำให้เราไม่สามารถแก้โจทย์ ณ ตรงนั้นได้ ซึ่งก็สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำงาน หากเราไม่มีสมาธิแล้วคิดวนๆ เรื่องอื่นๆ การทำงานก็จะล่าช้าหรือเกิดการผิดพลาดได้

3.ฝึกความรอบคอบและความแม่นยำ

นี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ คือมีความรอบคอบและความแม่นยำ ในหลายครั้งที่เราเจอโจทย์ หากตีความผิด จุดทศนิยมผิด หรือใส่ 0 เพิ่มอีกตัวความหมายของจำนวนนั้นๆก็จะเปลี่ยนไป ดังนั้นการฝึกความรอบคอบ นับมีส่วนช่วยกับการทำงานเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และไม่ใช่เรื่องไม่จำเป็นขนาดนั้น เราไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อหาคำตอบที่ถูก แต่เรียนเพื่อให้เข้าใจความคิด เข้าใจการคิดหาวิธีการ เข้าใจการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน ประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเพิ่มสมาธิและทักษะ อีกทั้งยังกระตุ้นการทำงานของสมองให้ทำงานอีกด้วย ซึ่งการเรียนวิชาคณิตเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มการเรียนรู้ให้เรียนรู้เร็วยิ่งขึ้นได้นั่นเอง และในวันนี้ทางเว็บกอไก่ต้องของขอบคุณการสนับสนุนความรู้ดีๆ จาก dumboslot ที่ได้นำบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์มาให้ทุกท่านได้รับรู้ด้วยค่ะ