Kor-Kai.com

การอ่านจับใจความ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง มาดูกัน!

การอ่านจับใจความ สิ่งสำคัญในการอ่านหนังสือ

นักเรียน  นักศึกษาหลายคนรู้วิธีอ่านจับใจความว่าต้องทำอย่างไร  แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า การอ่านจับใจความ แท้จริงคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง  ดังนั้นตามมาทำความเข้าใจกันเถอะ… 

การอ่านจับใจความ สิ่งสำคัญของการหนังสือ

การอ่านจับใจความ คืออะไร?

ก่อนอื่นต้องมองความจริงก่อนว่าในหนังสือหรือตำราวิชาการอะไรก็แล้วแต่  ไม่ใช่ทุกบรรทัดทุกตัวอักษรจะสำคัญเท่าเทียมกัน  เพราะผู้เขียนมีสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกและมีรายละเอียดปลีกย่อยที่อยากจะอธิบายนั่นเอง 

ดังนั้นการอ่านข้อความหรือหนังสือสักเล่ม  ผู้อ่านต้องกลั่นกรองให้ได้ว่าสิ่งใดสำคัญโดยใช้วิธีการอ่านจับใจความที่มุ่งหาสาระหรือใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง  ซึ่งทำให้ทราบว่าที่เหลือเป็นใจความรองและรายละเอียดต่างๆ  ขออธิบายเสริม  ดังนี้ 

1.  ใจความสำคัญ  คือ  แก่นของแต่ละย่อหน้า  ซึ่งแต่ละย่อหน้ามักมีใจความสำคัญประมาณ  1  –  2  ใจความ  โดยใจความสำคัญจะมีลักษณะ  ดังนี้

–  สั้นกระชับ 

–  สามารถเป็นประโยคเดี่ยวๆ ได้เลย

–  สามารถเป็นหัวข้อในแต่ละย่อหน้าได้ 

–  ไม่จำเป็นต้องมีประโยคอื่นเสริมหรือประกอบก็เข้าใจได้

2.  ใจความรอง  (พลความ)  คือ  ส่วนที่ช่วยขยายหรือสนับสนุนให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ได้แก่  การเปรียบเทียบเปรียบเปรย  การอธิบายเหตุผล  การให้คำจำกัดความ  และการยกตัวอย่างประกอบ  (ซึ่งเราอาจไม่จำเป็นต้องใส่ใจหากมีเวลาอ่านน้อยหรือต้องการทราบเนื้อหาสำคัญเพียงคร่าวๆ)

3.  รายละเอียด  คือ  ส่วนที่ไม่ใช่ทั้งใจความสำคัญและใจความรอง  มีหน้าที่ขยายความที่ไม่สำคัญเท่าไรนัก

อ่านหนังสือให้เข้าใจต้องรู้จัก การอ่านจับใจความ ให้เป็น

ประโยชน์ของการอ่านจับใจความที่หลายคนไม่เคยรู้

–  เราสามารถนำการอ่านจับใจความไปใช้ศึกษาตำราวิชาการหรือหนังสืออ่านเล่นต่างๆ  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

–  ช่วยประหยัดเวลาในการอ่านให้สั้นลง  จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ไม่มีเวลาหรืออยู่ในช่วงใกล้สอบที่ต้องอ่านตำราหลายเล่มพร้อมกัน

–  ช่วยฝึกการพิจารณาประเด็น  เห็นว่าอะไรคือส่วนสำคัญจริงๆ ทั้งในส่วนของการอ่าน  การเขียน  และการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน

–  การอ่านจับใจความไม่ได้ช่วยฝึกการอ่านเพียงอย่างเดียวแต่ยังฝึกการคิดด้วย  เพราะเราต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุผลว่าอะไรสำคัญ  การคิดวิเคราะห์นี่เองที่เป็นพื้นฐานการเรียนในทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

–  ในการอ่านจับใจความ  ผู้อ่านสามารถตั้งเป้าหมายในการอ่านและทำตามเป้าได้อย่างตรงจุด  เช่น  ตั้งเป้าเพื่อความบันเทิง  เพื่อศึกษาหาความรู้

เว็บไซต์เกี่ยวกับ การศึกษา ที่มีความรู้มากมาย ให้ทุกท่านได้ค้นคว้าหาอย่างครบถ้วน และสุดท้ายนี้ kor-kai.com ต้องขอขอบคุณ ufabet777 ที่สนับสนุน บทความเกี่ยวกับการศึกษาดีๆ ให้กับเว็บไซต์ของเราด้วยค่ะ