Kor-Kai.com

เจาะลึก 9 วิชาสามัญ คืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ?

9 วิชาสามัญ-มีอะไรบ้าง

          น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาหลายคนคงยังไม่ได้หาข้อมูลเรื่อง 9 วิชาสามัญกันสักเท่าไหร่ จึงไม่รู้ว่า 9 วิชาสามัญนั้นคืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ? แล้วมีความจำเป็นต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างไร เราจำเป็นต้องอ่านหนังสือทั้ง 9 วิชาเพื่อไปสอบเอาคะแนนไปทำอะไร ข้อสงสัยนี้เรามีคำตอบค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึก 9 วิชาสามัญคืออะไร และมีอะไรบ้าง ฉบับจัดเต็ม ให้น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ มีเวลาที่จะอ่านหนังสือเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบ 9 วิชาสามัญ ในปีที่จะถึงนี้ 

เจาะลึก 9 วิชาสามัญคืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ?

9 วิชาสามัญคืออะไร

            9 วิชาสามัญ นั้นคือวิชาที่น้องน้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  จะต้องสอบทุกคน เพื่อที่จะนำคะแนนไปยื่นเพื่อขอเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย บางมหาวิทยาลัยก็อาจจะต้องใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญแต่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องใช้ซึ่งน้องจะไม่สอบก็ได้ และ 9 วิชานั้นจัดสอบโดย สทศ หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์กรเดียวกับการสอบโอเน็ตนั่นเอง

 9วิชาสามัญมีวิชาอะไรบ้าง

           ใน 9 วิชาสามัญที่จะต้องสอบนี้ ก็เป็นวิชาที่น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นวิชาที่เราเรียนมาตลอด 3 ปีนั่นเอง ได้แก่วิชา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี  และก็มีวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของสายศิลป์ 

ใครที่จะมีสิทธิ์สอบ 9 วิชาสามัญ

          คนที่จะมีสิทธิ์สอบ9 วิชาสามัญนั้นก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์ น้อง ๆ ทุกคนมีสิทธิ์สอบ9 วิชาสามัญ เพราะใน 9วิชาสามัญนั้นก็เป็นวิชาที่สายศิลป์ได้เรียนด้วย 

ถ้าไม่อยากสอบ 9 วิชาสามัญได้หรือไม่

          คำตอบคือได้ค่ะ เพราะมหาวิทยาลัยเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาเข้านั้นไม่ใช้ 9 วิชาสามัญเป็นตัววัด แต่บางมหาวิทยาลัยก็ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญเพื่อคัดนักศึกษาเข้าเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัย แต่ถ้าหากบางคนอยากจะสอบเพื่อใช้คะแนนเก็บไว้ ก็สามารถสอบได้ค่ะ

วิชาสามัญคืออะไร

           บทความนี้ คงเป็นบทความที่ไขข้อข้องใจของน้องมัธยมปลายหลาย ๆ คน กับการ เจาะลึก 9 วิชาสามัญคืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ? ขอให้น้องตั้งใจเตรียมตัวอ่านหนังสือ 9วิชาสามัญ เพื่อที่จะสอบในสนามต่อไป และขอให้น้อง ๆ มุ่งมั่นพยายามเพื่อที่จะได้ชัยชนะในสนามสอบนี้ สวัสดีค่ะ

ติดตามข่าวสาร การศึกษา ปัญหาการศึกษา ข่าวสอบ กพ ข่าวสารทางราชการ ได้ที่นี้ก่อนใคร !!

รวบรวมแนว ข้อสอบ O-NET ปี 62 (5วิชา)