Kor-Kai.com

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ตรงใจนักเรียน

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตรงใจนักเรียน

อย่าเพิ่งตกใจว่า ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนในห้องเรียนเอียงๆ หรือกลับด้านแบบเอาขาชี้ฟ้า…  แต่เป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ปฏิวัติการศึกษาและความเชื่อเดิมๆ ของทั้งครูและนักเรียน  ซึ่งทางอเมริกาเขาวิจัยมาแล้วว่าทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน  มาดูกันว่าคืออะไร

ห้องเรียนกลับด้าน Flipped  Classroom จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้

ห้องเรียนกลับด้าน คืออะไร ดีอย่างไร

ห้องเรียนแบบเก่า สิ่งที่เกิดในห้องเรียนจะมีการเรียนการสอนปกติ  บางโรงเรียนที่มีเทคโนโลยีหน่อยก็จะให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  และเมื่อนักเรียนกลับบ้านแล้วก็จะมีการบ้านติดตัวไปให้ทำเพื่อฝึกฝน

ห้องเรียนกลับด้านหรือที่เรียกว่า  Flipped  Classroom  มีรายละเอียดที่น่าศึกษา  ดังนี้

สิ่งที่เกิดในห้องเรียน คือ  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้  (เป็นการจัดกิจกรรมหรือให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิดีโอที่ให้นักเรียนดู  โดยครูมีหน้าที่ชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ  เรียกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือในยามที่เด็กติดขัดและกระตุ้นให้สามารถคิดด้วยตัวเอง)  ที่สำคัญการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำการบ้านมาทำได้  ซึ่งการทำการบ้านในห้องเรียนมีข้อดีหลายประการ  ได้แก่ 

1.  ช่วยลดปัญหาการลอกการบ้านเพื่อนในทุกเช้า  หากเด็กบางคนไม่สามารถทำเองได้

2.  เด็กสามารถปรึกษาเพื่อน  นั่งทำการบ้านกันเป็นกลุ่มๆ ได้

3.  เด็กสามารถสอบถามการบ้านจากครูผู้สอนเพื่อความกระจ่าง

4.  เด็กมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเมื่อกลับบ้านแล้ว

5.  เด็กเรียนอย่างมีความสุขเพราะไม่มีการบ้านต้องทำที่บ้าน  และการทำการบ้านที่ห้องเรียนก็ไม่ต่างจากการทำกิจกรรมสนุกๆ กับเพื่อน

สิ่งที่เกิดนอกห้องเรียน สิ่งที่เกิดนอกห้องเรียน  (นอกเวลาเรียน)  ของห้องเรียนกลับด้าน  คือ  จัดให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  มีข้อดี  ได้แก่

1.  มีความยืดหยุ่นและให้อิสระเด็กที่จะศึกษาผ่านวิดีโอออนไลน์ในเวลาที่เขาต้องการหรือสะดวก 

2.  เด็กจะดูวิดีโอซ้ำๆ กี่รอบก็ได้หากยังไม่เข้าใจเนื้อหา  ซึ่งหากเป็นการเรียนการสอนปกติที่มีเวลาจำกัดประมาณ  1  ชั่วโมง  การสอนของครูก็คงเหมือนสายน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับ  เด็กบางคนอาจตามเพื่อนไม่ทันและสะสมความไม่รู้ไม่เข้าใจจนเป็นปัญหาได้

3.  การเรียนการสอนแบบใหม่นี้เด็กสามารถปรึกษาเพื่อนๆ และครูผู้สอนโดยใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ที่ไม่ซับซ้อนได้

ห้องเรียนกลับด้าน  ครูผู้สอนต้องเต็มที่และใส่ใจมากขึ้น

ซึ่งการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนี้  ครูผู้สอนต้องเต็มที่และใส่ใจมากขึ้น  แบบที่เรียกว่าทำโอทีนอกเวลาแต่ไม่ได้เงินเพิ่ม  รวมถึงตัวนักเรียนเองที่ต้องมีวินัย  ใช้สอยเวลาว่างอย่างมีประโยชน์เพื่อหาความรู้แทนที่จะเป็นความบันเทิง…

เว็บไซต์เกี่ยวกับ การศึกษาและความรู้ ในด้านต่างๆ ที่มีให้ทุกท่านได้ ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมากมายครบถ้วน และในวันนี้ kor-kai.com ต้องขอขอบคุณ ufabet666 ที่สนับสนุน บทความดีๆ ให้กับเว็บไซต์ของเราด้วยค่ะ