Kor-Kai.com

การออกกำลังกาย ของเด็กวัยเรียน ช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความจำ

การออกกำลังกาย ของเด็กวัยเรียน

คุณอาจเคยบริหารแขนขา บริหารรูปร่างให้สวยงามด้วยการออกกกำลังกาย หรือ  Exercises แล้ว แต่รู้ไหมว่า สมองของเราก็ต้องการการบริหารเช่นกัน เพื่อช่วยให้สมองมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยกระตุ้นการเติบโตของร่างกายแล้ว การออกกำลังกาย ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดี

การออกกำลังกาย ช่วยพัฒนาสมองซีกขวา

การออกกำลังกาย ดีต่อสมองเพราะอะไร  

การออกกำลังกายช่วยพัฒนาสมองซีกขวา ออกกำลังกายยังดีต่อสุขภาพของสมองอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อเราออกกำลังกาย ก็จะช่วยพัฒนาสมองซีกขวา ที่เป็นส่วนสำคัญในการจินตนาการสร้างสรรค์ ทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆ เสมอ ดังนั้นหากได้ออกกำลังกายบ่อย ๆ เราก็จะสดชื่นและรู้สึกว่าสมองรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอด

การออกกำลังกายช่วยทำให้สมองทั้งสองซีกทำงานร่วมกันได้ดี การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องสมองซีกขวาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การทำงานของสมองทั้งสองซีกสอดประสาน ทำงานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อเราได้ออกกำลังกาย โดยฉพาะการออกกำลังกายแบบที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาค่อนข้างนาน ก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสมองซีกให้ทำงานร่วมกันได้ดี

การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ การออกกำลังกายยังช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่เด็กวัยเรียนที่มีความผิดปกติทางสมองในระดับที่เรียนรู้ได้ หากได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยกระตุ้นให้สมองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แม้จะใช้เวลานานกว่าเด็กปกติ แต่ก็จะเกิดการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปได้

การออกกำลังกาย ช่วยพัฒนาสมองเรื่องการเรียนรู้

การออกกำลังกายช่วยพัฒนาสมองช่วยเรื่องการเรียน การออกกำลังกายจะช่วยทำให้ระบบการสื่อสารดี ทั้งในการพูด การเขียน และการอ่าน ช่วยกระตุ้นสมองในด้านการสั่งการเพื่อให้เกิดความสมดุล ทำให้การเคลื่อนไหวคล่องตัว ช่วยให้หลอดเลือดสมองดี มีเลือดไปหล่อเลี้ยงสะดวก ส่งผลให้การมองเห็นและการได้ยินดี ซึ่งทักษะที่กล่าวมานี้ล้วนมีประโยชน์ในการเรียนทั้งสิ้น

การออกกำลังกายช่วยให้สมองผ่อนคลายไม่เครียด เมื่อได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้สมองเราได้รับประโยชน์ที่สำคัญคือ ช่วยปรับอารมณ์ให้สมดุล ลดความเคียด โดยเฉพาะความเครียดจากการเรียน เพราะการออกกำลังกายจะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่า “เซโรโทนิน” และ “คาเทชิน” ออกมา ซึ่งฮอร์โมนนี้จะทำให้เกิดสมดุลทางอารมณ์ สามามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี จึงไม่ค่อยเกิดความเครียด ดังนั้นคนที่ได้ลองออกกำลังกายบ่อย ๆ ก็มักจะติดใจ เพราะการออกกำลังกายช่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองได้ดีเยี่ยม

กอไก่ แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับ การศึกษา ในด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ให้ทุกท่านสามารถค้นคว้าข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน และถ้าทุกท่านได้ความรู้เข้าสมองกันอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าต้องการมองหา เกมออนไลน์เล่นเพื่อผ่อนคลาย 7slotvip ที่นี้มีเกมออนไลน์มากมาย ให้ทุกท่านได้เล่น