Kor-Kai.com

การเรียนรู้แบบ New Normal บ้านและการเรียนรู้ในยุคโควิด 19

การเรียนรู้แบบ New Normal บ้านและการเรียนรู้ในยุคโควิด 19

“บ้านคือโรงเรียนแห่งแรก พ่อแม่คือครูคนแรก” จากคำกล่าวข้างต้น พบได้ชัดเจนในช่วง โควิด 19 เนื่องจากเหล่าน้อง ๆ หนู ๆ ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนในชั้นเรียนเป็นการเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็น การเรียนรู้แบบ New Normal ซึ่งสิ่งที่ยากจะควบคุมมาก ระหว่าง สมาธิของเด็กวัยนี้ กับการจดจ่อในการเรียนออนไลน์ ผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมตลอดทั้งวัน ต่างจากบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนอย่างสิ้นเชิง

การเรียนรู้แบบ New Normal บ้านและการเรียนรู้ในยุคโควิด 19 การศึกษาที่เหมาะ ในยุคโควิด 19

การเรียนรู้แบบ New Normalการศึกษาที่เหมาะ ในยุคโควิด 19

การปิดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนออนไลน์จากที่บ้าน การเรียนรู้แบบ New Normalส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก โดยเฉพาะ เด็กอนุบาล และเด็กประถม เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถอยู่บ้านคนเดียวหรือไม่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตัวเองได้ มีหลายวิธีที่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานด้วยกิจกรรมง่ายๆราคาประหยัด เช่นการอ่านหนังสือ หรือการร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นประจำ ซึ่งสามารถสนับสนุนทักษะภาษาขั้นพื้นฐานของพวกเขาได้ หรือการนำเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเรา เช่นการสำรวจชุมชนในท้องถิ่น สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนด้านทักษะวิชาการให้เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางกายภาพ เป็นการเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติ และทฤษฎี

อีกหนึ่งความคิดที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ New Normalที่อยากนำเสนอคือ คุณพ่อ คุณแม่ ควรชวนลูก ๆ เขียนไดอารี่ จดบันทึกช่วงเวลาในแต่ละวัน ความรู้สึกในต่าง ๆ เป็นสื่อที่สามารถเห็นถึงพัฒนาการในช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่บ้านเพื่อให้พวกเขาสามารถ เห็นทักษะ ความก้าวหน้า ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้ทรัพยากรและสิ่งที่ลูก ๆ ได้เรียนรู้ในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับคุณครูได้อีกด้วย

ตารางด้านล่าง เป็นตัวอย่างตารางเวลาในแต่ละวัน เพื่อกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเรียนรู้แบบ New Normalที่เริ่มตั้งแต่ การตื่นนอน อาหารเช้า อาหารกลางวัน และ ช่วงพักเบรก สิ่งที่ดีคือการตรงตามเวลา กับตารางเรียนของโรงเรียนในปัจจุบันเนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้แล้ว สังเกตพฤติกรรมลูกๆ ให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมสำหรับการเรียน และแต่งตัวก็สำคัญ เพราะการเรียนออนไลน์ในชุดนอนไม่ใช่วิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่ ควรเริ่มต้นวันด้วยการอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า รับวันใหม่ที่สดชื่นแล้วเรียนรู้ไปด้วยกัน!

การเรียนรู้แบบ New Normal บ้านและการเรียนรู้ในยุคโควิด 19 เหมาะกับการศึกษาในยุคโควิด 19 กำลังระบาด

สำหรับวัยรุ่นนี่อาจเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้ทำหน้าที่พิเศษในบ้านจัดเตียงเตรียมของว่างและอาหารกลางวันล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับแต่ละวัน จัดสรรเวลาในแต่ละวันสำหรับการออกกำลังกาย สำรวจสภาพอากาศในสวน การขี่จักรยานหรือการออกกำลังกาย หมั่นสังเกตให้แน่ใจว่าพวกเขาได้เคลื่อนไหวอย่างน้อยวันละสองครั้ง และสอนให้พวกเขารู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและสิ่งนี้ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร ถือเป็นการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ง่าย ๆ ผ่านร่างกายของตัวเอง

ก่อไก่ ศูนย์รวมข้อมูล การศึกษาและความรู้ ในด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ติดตามไว้เลย รับรองที่นี้มีความรู้ที่หลากหลาย ให้คุณได้ค้นหาแน่นอน และถ้าคุณได้รับความรู้แบบเต็มที่กันไปแล้ว ถ้าหากกำลังหาเล่นเกมออนไลน์ เล่นเพื่อคลาย gclub888 ที่นี้ มีเกมออนไลน์ให้ทุกคนได้เล่น เพื่อผ่อนคลายอย่างมากมาย