Kor-Kai.com

4 ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่ติดอันดับ 3 ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

4 ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่ติดอันดับ 3 ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

“สิงคโปร์” ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ใกล้บ้านเรา ซึ่งระบบการศึกษาของสิงคโปร์ดีมาก ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับเด็กไทยที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ ควรลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เพราะ ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ เอื้อในการศึกษาต่อมากมาย

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาดี ติดอันดับโลก

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์กำลังจะยกเลิกการสอบในระดับชั้นต่าง ๆ ในสิงคโปร์ได้เตรียมการจะยกเลิกการสอบของเด็กที่เรียนในหลายระดับชั้น โดยจะใช้ผลรายงานการวัดการเรียนรู้จากครูผู้สอน เพราะเขาเห็นว่าเด็กจะไม่ค่อยมีความสุขหากเอาแต่มุ่งไปที่การทำเกรด เด็กจะกดดันและเครียดจนเกินไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าเกรดที่ดีก็คือความสุขและการรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตนั่นเอง

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าภาษาราชการของสิงคโปร์จะมีมากถึง  4  ภาษา  คือ  ภาษาอังกฤษ  จีนกลาง  มลายู  และทมิฬ  แต่เด็ก ๆ ก็จะพูดภาษาอังกฤษกันเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อได้เรียนที่สิงคโปร์เด็กจึงมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์จะเข้มข้น ระบบการศึกษาของสิงคโปร์จะเข้มข้น มีความเอาจริงเอาจัง เน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติว่าได้มาตรฐานสากล  โดยเฉพาะการเรียนที่เด็กสามาถนำไปประยุกต์ใช้ในแขนงต่าง ๆ ได้จริง

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์การศึกษาในระดับต่าง ๆ แยกออกเป็นระดับได้ ดังต่อไปนี้

ระดับประถม : เมื่อจบชั้น ป. 6  จะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE)  โดยจะตัดสินว่าเด็กจะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใด ซึ่งจะดูจากคะแนนสอบที่ได้ ดังนั้นเด็กจึงได้เรียนสอดคล้องกับความสามารถและตามความชอบของตน

ระดับมัธยม  :  การเรียนต่อในระดับมัธยมของสิงคโปร์ จะต้องสอบเข้าโดยใช้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุกโรงเรียน ดังนั้นผู้ที่ได้ภาษาอังกฤษจึงได้เปรียบมาก รวมทั้งยังแบ่งหลักสูตรให้เลือกเรียนได้ตามใจ คือ หลักสูตรปกติ เร่งรัด และพิเศษ นอกจากนี้เมื่อเด็กจบชั้น ม. 3 เด็กจะสามารถเลือกเรียนได้หลายทางตามความถนัด คือ สายวิทย์ สายศิลป์ และสายวิชาชีพ

ระดับเตรียมอุดมศึกษา : เป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทำให้เด็กมีพื้นฐานทางวิชาการและการปรับตัวที่ดีเยี่ยม

ระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์มีไม่มาก แต่ก็เป็นเลิศและมีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่มีสาขาครอบคลุมวิชาเรียนเกือบทั้งหมด

ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ การศึกษาของสิงคโปร์เข้มข้น

ถ้าคุณต้องการทราบ เรื่องราวเกี่ยวกับ การศีกษา เคล็ดลับการเรียน เคล็ดลับการอ่านหนังสือ หรือ ข่าวราชการ สามารถติดตามได้ที่ kor-kai.com และในวันนี้ต้องขอบคุณ v9slot ที่สนับสนุนบทความเกี่ยวกับการศึกษาด้วยค่ะ