Kor-Kai.com

5 จุดเด่น ระบบการศึกษาสิงคโปร์ ที่มีดีระดับโลก แม้แต่เด็กไทยก็อยากไปเรียนต่อ

5 จุดเด่น ระบบการศึกษาสิงคโปร์ ที่มีดีระดับโลก แม้แต่เด็กไทยก็อยากไปเรียนต่อ

อย่ามองข้ามการศึกษาต่อที่ “สิงคโปร์” เพราะแม้จะเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็ก ๆ แต่ ระบบการศึกษาสิงคโปร์  เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบการศึกษาในระดับโลก จนทำให้ตอนนี้บ้านเรามีพ่อแม่หลายคน อยากจะส่งลูกไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ นั่นก็เพราะว่า ระบบการศึกษาสิงคโปร์ ดีเยี่ยมอย่างแท้จริง

ระบบการศึกษาสิงคโปร์ มีโครงสร้างทางการศึกษาที่ดี

ระบบการศึกษาสิงคโปร์ มีโครงสร้างทางการศึกษาที่ดี

โครงสร้างทางระบบการศึกษาสิงคโปร์มีความเคร่งครัด สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและอิสระจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางการศึกษาที่กำหนดไว้ แต่หลัก ๆ แล้วคือ ในระดับชั้นต่าง ๆ จะมีโครงสร้างทางการศึกษา ดังนี้

-ก่อนประถมศึกษา (ไม่ได้บังคับไว้)

-ประถมศึกษา 6 ปี (ประถมต้น 4 ปี และประถมปลาย 2 ปี)

-มัธยมศึกษา 4-5 ปี

-การศึกษาหลังจบระดับมัธยม โดยจะเข้าระดับอุดมศึกษา หรือเรียนต่อวิชาชีพตามสถาบันต่าง ๆ ที่ตนสนใจหรือถนัด

-อุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งแต่เด่นกันไปคนละทาง และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย

ระบบการศึกษาสิงคโปร์มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญของการจัดหลักสูตรการศึกษามาก ดังนั้นจึงมีงบจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ เสมอ และยังมีการจัดทำหลักสูตร Education Schools เพื่อเด็กสิงคโปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน นอกจากนี้หลักสูตรของสิงคโปร์ยังเน้นให้เด็กรู้จักคิด สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้มากกว่าการท่องจำตำรา จึงทำให้ระบบการศึกษาสิงคโปร์ดีเยี่ยมและได้มาตรฐาน

ระบบการศึกษาสิงคโปร์เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการ ความชอบ ความสามารถ และข้อจำกัดบางประการของผู้เรียนได้

รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนการศึกษาอย่างมาก

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามาก ดังนั้นจึงมีโครงการสนับสนุนการศึกษามากมาย เช่น

-โรงเรียนของรัฐ ฟรีหมดทั้งค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าชุดนักเรียน (พิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ)

-ในระดับมัธยมศึกษาจะได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐหากเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและระดับปานกลาง

สถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

แม้ว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้ภาษากลางที่ถูกต้องแน่นปึ้ก แต่เด็ก ๆ ก็มักจะได้มีโอกาสใช้ภาษาอื่นไปด้วย เนื่องจากคนสิงคโปร์มีหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะ จีน มาเลย์ และทมิฬ จึงช่วยเพิ่มทักษะทางภาษาอื่น ๆให้เด็กมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์มีให้เลือกมากมาย

ระบบการศึกษาสิงคโปร์หลักสูตรเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการ ความชอบ ความสามารถ และข้อจำกัดบางประการของผู้เรียนได้ ดังนั้นจึงมีหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตรต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

-หลักสูตรปกติ (Normal Course)

-หลักสูตรพิเศษ (Special Course)

-หลักสูตรเร่งรัด (Express Course)

กอไก่ แหล่งรวบรวมเกี่ยวกับ การศึกษาและความรู้ ในด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ให้ทุกท่านสามารถศึกษา และค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และเมื่อได้ความรู้เข้าสมองกันอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าต้องการมองหาเกมออนไลน์เล่นเพื่อผ่อนคลาย สล็อตแตกง่าย ที่นี้มีเกมออนไลน์มากมายให้ทุกคนได้เล่นให้สนุก