Kor-Kai.com

ความรู้นอกตำรา ว่าด้วยเรื่องของ วิวัฒนาการของ ภาษามลายู

ความรู้นอกตำรา ว่าด้วยเรื่องของ วิวัฒนาการของ ภาษามลายู

ภาษามลายูกับอินโดนีเซีย มีความคล้ายคลึงกัน สามารถสื่อสารกันได้รู้เรื่อง ซึ่งมีผู้ใช้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชายแดนใต้ของไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และหมู่เกาะต่างๆ โดยสาเหตุที่ทำให้ภาษานี้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย มาจากการไปมาหาสู่ด้วยการคมนาคมทางเรือตั้งแต่โบราณแล้วนั่นเอง สำหรับวิวัฒนาการทางภาษาในช่วงแรกจะเป็นภาษาพูด แต่ไม่มีภาษาเขียน อีกทั้งยังเป็นภาษาสำหรับการเผยแพร่พุทธศาสนาในโลกของชาวมลายูเมื่อครั้งอดีต ทำให้มีคำบาลีและสันสกฤตปะปนอยู่ในภาษามลายูมาจนถึงปัจจุบัน กระทั่งการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามจากนักเดินเรือแถบตะวันออกกลางและอินเดีย ซึ่งใช้ภาษาอาหรับ ทำให้นับตั้งแต่นั้น ภาษามลายู มีภาษาเขียนด้วยตัวอักษรอาหรับเป็นเวลาหลายร้อยปี

จุดเปลี่ยนของ ภาษามลายู ที่มีความสำคัญมาก

จุดเปลี่ยนของ ภาษามลายู ที่มีความสำคัญมาก

วิวัฒนาการของ ภาษามลายู มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง จากการเข้ามาของเจ้าอาณานิคมอังกฤษในดินแดนแถบนี้ ซึ่งพวกเขาต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและชาวพื้นเมือง กระทั่งเกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร แม้ว่าจะมีการศึกษาเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น แต่เจ้าอาณานิคมอังกฤษมองว่าภาษามลายู ที่ถูกวางไว้ในระบบภาษาอาหรับ เป็นระบบภาษาที่มีการเรียนรู้ยากและใช้เวลานานสำหรับการเรียน ไล่ตั้งแต่วิธีการเขียนที่เริ่มต้นจากขวามาซ้าย ตัวพยัญชนะที่มีอยู่จำนวนมากที่จะมีอุปสรรคต่อการผสมคำ  ทำให้ท้ายที่สุดได้เปลี่ยนระบบภาษามลายูใหม่ ด้วยการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบโรมัน มีพยัญชนะและสระเหมือนภาษาอังกฤษ แต่มีการเพิ่มพยัญชนะที่เป็นคำควบอีก 10 ตัว เช่น sy ny ให้เสียงครบ รวมถึงเพิ่มกฎการเติมคำอุปสรรค mem , me ,men หน้าคำกิริยาให้มีความสมบูรณ์ ที่เหลือก็มีเพียงการท่องจำคำศัพท์ให้ได้มากที่สุด

ภาษามลายู มีลักษณะเป็นภาษาคาราโอเกะ

นั่นจึงทำให้ ภาษามลายู มีลักษณะเป็นภาษาคาราโอเกะ ที่เขียนง่าย เรียนรู้ได้เร็ว จากนั้นจำคำศัพท์ และหลักภาษาอีกเล็กน้อยก็สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนได้แล้ว จนกระทั่งกลายเป็นภาษามาตรฐานที่ถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนภาษาอาหรับไม่มีใช้แล้วในระบบภาษาเขียน เว้นเสียแต่การเรียนอ่านคัมภีร์ในศาสนาอิสลามเท่านั้น

ในทุกความรู้ที่ต้องค้นห้า บทความเกี่ยวกับ การศีกษาและการเรียนรู้ เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ สามารถค้นหาได้ที่นี้ ครบจบทุกข้อมูล และถ้าได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวกันไปแล้ว ถ้าต้องการผ่อนคลายพักสมอง Gclub168 มีเกมออนไลน์ ให้คุณได้เล่น เพื่อพักสมองอย่างมากมาย