Kor-Kai.com

5 ข้อต้องพิจารณา ก่อนเลือก เรียนภาษาที่ 3 เพื่อประโยชน์ กับตัวเองในระยะยาว

5 ข้อต้องพิจารณา ก่อนเลือก เรียนภาษาที่ 3 เพื่อประโยชน์ กับตัวเองในระยะยาว

ภาษาอังกฤษเป็นสากลที่ควรสื่อสารได้ แต่ในปัจจุบันการ เรียนภาษาที่ 3 นับได้ว่าทักษะที่ควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อเพิ่มมิติกับตัวเองและเพื่อโอกาสที่มากขึ้นในโลกของการทำงาน

ก่อนเลือก เรียนภาษาที่ 3 ต้องพิจารณาหลายๆ องค์ประกอบ

ก่อนเลือก เรียนภาษาที่ 3 ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?

1.พิจารณาเลือกเรียนภาษาที่ 3 โดยคำนึงถึง โอกาสที่จะได้ใช้ การเรียนภาษาโดยดูจากโอกาสที่จะใช้ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เช่น จะสามารถหางานได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ภาษานี้มีบุคลากรขาดแคลนหรือเปล่า เพราะถ้าหากเรียนแล้วแต่งานรองรับน้อยก็จะทำให้ได้ไม่คุ้มเสียกับการลงแรงเรียนไป

2.พิจารณาเลือกเรียนภาษาที่ 3 ด้วยความยาก-ง่าย ลักษณะของภาษา หากเราพิจารณาจากข้อแรกแล้วข้อนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเรียนภาษามีความยากง่ายไม่เท่ากัน เช่น ภาษาจีน หรือญี่ปุ่น อาจต้องใช้เวลาเรียนนานมากกว่า 5 ปี ถึงจะชำนาญ ซึ่งถ้าเทียบกับภาษามลายูหรืออินโดนีเซีย อาจใช้เวลาสั้นกว่าเพียง 2-3 ปี ก็ชำนาญได้

3.พิจารณาเลือกเรียนภาษาที่ 3 ดูจาก ระยะทาง จากประเทศไทยไปประเทศนั้น แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกเรียนภาษานั้นไปแล้ว ก็เสมือนว่าเราจะต้องใกล้ชิดกับประเทศนั้นด้วย ซึ่งเราก็ไม่มีทางทราบได้ว่าอนาคตจะต้องไปทำงานในประเทศนั้นหรือไม่ โดยหากใครชื่นชอบประเทศนั้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าใครไม่ชอบเดินทางไกล หรือไม่ชอบห่างบ้านนาน ๆ ก็อาจต้องตัดตัวเลือกการเรียนภาษาให้อยู่ในแถบเอเชียแทน

4. พิจารณาเลือกเรียนภาษาที่ 3 จาก ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เรื่องนี้นับเป็นอีกเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยกับข้อที่ 2 เพราะบางคนมีความชอบและไม่ชอบที่ต่างกัน อาทิ แถวยุโรปตอนบนมีอากาศหนาวจัดตลอดปี หากเป็นขี้หนาวอาจไม่เหมาะ ประเทศแถบภาคพื้นสมุทรมาเลเซียและอินโดนีเซียมีฝนตกชุกตลอดปี หากไม่ชอบเปียกอาจลำคานก็เป็นได้ ซึ่งหัวข้อนี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องไปสืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียนภาษา

5. พิจารณาจากผู้คนในประเทศที่เรียนภาษาที่ 3 เรื่องสุดท้ายเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน คือ ผู้คนในประเทศ เพราะเมื่อใดที่เราเรียนภาษาจนสามารถใช้งานได้แล้ว เมื่อนั้นเราย่อมมีโอกาสต้องติดต่อกับเจ้าของภาษา ซึ่งการรู้นิสัยใจคอก่อนย่อมเป็นเรื่องที่ดี เช่น คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยสูงมาก เราจะสามารถปฏิบัติตนแบบนั้นได้หรือไม่ คนรัสเซียจะไม่ยิ้มแย้มและไม่เป็นมิตร เราจะสามารถมองข้ามเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ เป็นต้น 

จะต้องพิจารณาเลือกเรียนภาษาที่ 3อย่างถี่ถ้วนทุกหัวข้อก่อนจะตัดสินใจเรียนภาษาใด ๆ

ข้อทั้งหมดที่ได้นำมาแนะนำนั้น จะต้องพิจารณาเลือกเรียนภาษาที่ 3อย่างถี่ถ้วนทุกหัวข้อก่อนจะตัดสินใจเรียนภาษาใด ๆ ซึ่งหากเราเลือกอย่างรอบครอบ นอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวเราแล้ว มันยังจะทำให้เรามีความสุขและสนุกกับภาษาที่เรียนด้วย

ติดตามบทความ การศีกษาและการเรียนรู้ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวราชการ ข่าวการสอบราชการ ได้ที่นี้

แนะนำ อยากเป็น คนเก่งภาษา จำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ ทั้งหมดเกี่ยวกับภาษาก็ได้