Kor-Kai.com

เรียนออนไลน์ ข้อเท็จจริง ที่ทุกคนควรทราบ

การ เรียนออนไลน์ ถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังได้รับความนิยม

เรียนออนไลน์ ถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังได้รับความนิยม หรือมีผู้คนกล่าวถึงกันเป็นอย่างมากในยุคนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ และรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนั้น ทำให้มีระบบการเรียนออนไลน์ ถูกเพิ่มเข้ามา เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก่อนที่เราจะเชื่อมั่นในระบบการเรียนออนไลน์นั้น เราควรทราบถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของการเรียนระบบออนไลน์ก่อนจะนำบุตรหลานเข้าสู่ระบบดังนี้

การ เรียนออนไลน์ ในยุคปัจจุบัน

ข้อเท็จจริงของการเปิดระบบเรียนออนไลน์

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านนั้นคงได้รับทราบถึงข่าวสารต่าง ๆ ของการเปิดระบบการ เรียนออนไลน์ อย่างจริงจัง ว่ามีผลกระทบในด้านใดบ้าง ซึ่งนั้นก็คือข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่ทุก ๆ ท่านสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งแท้จริงแล้วการเรียนออนไลน์นั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่กับประเทศไทย ต้องขอยกกรณีตัวอย่าง ๆ จากประเทศที่เจริญแล้วอย่าง UK ที่มีการเปิดระบบการ เรียนออนไลน์ จากผลสำรวจจะพบได้ว่า 2 ใน 3 ของเด็กนั้นไม่ได้เข้าเรียน เมื่อเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการ เรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต หรือสมาร์โฟนต่าง ๆ เพียงเท่านี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือไม่นั้น การศึกษาแบบออนไลน์ก็ไม่สามารถนำพาให้เด็ก ๆ หันมาตั้งใจเรียนได้อย่างแท้จริง

การ เรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ควรใช้กับอะไร?

เมื่อทราบถึงข้อเท็จจริงของการ เรียนออนไลน์ แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการเรียนออนไลน์นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพพอ ในการทำหน้าที่สอน หรือให้การศึกษากับเด็ก ๆ ทั่วโลก แต่แท้จริงแล้ว การเรียนออนไลน์นั้น ถือว่าเป็นระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งอยู่เช่นกัน และจะมีส่งผลดีเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งถือว่าการเรียนออนไลน์นั้นไม่ควรที่จะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ควรที่จะเป็นหลักสูตรการเรียนที่เพิ่มเติมออกมา และการเรียนออนไลน์นั้นจะเหมาะสมกับนักเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่า เด็กเล็ก ๆ ที่ต้องมีคนดูแลระหว่างการ เรียนออนไลน์ นั่นเอง

และทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงของการ เรียนออนไลน์ ซึ่งการเรียนออนไลน์นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อการสอนเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติม แต่จะส่งผลเสียเช่นกันเมื่อใช้ระบบเรียนออนไลน์กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรหลัก ๆ นั่นเอง เพราะการเรียนออนไลน์นั้น ไม่สามารถวัดผลความรู้ความเข้าใจของเด็กได้อย่างแท้จริง

ติดตามบทความ การศึกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ กพ การสอบราชการ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด