Kor-Kai.com

วิชาพระพุทธศาสนา คือวิชาพื้นฐาน ที่สอนให้นักเรียน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

วิชาพระพุทธศาสนา คือวิชาพื้นฐาน ที่สอนให้นักเรียน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

วิชาพระพุทธศาสนา เรียกได้ว่าเป็นวิชาเรียนกลางๆ ไม่ได้มีความยาก หรือว่าง่ายอะไรเลย เพียงใช้สมาธิตั้งใจในการเรียน เพราะวิชานี้เป็นพื้นฐานที่ดี สำหรับให้นักเรียนมีสติมีสมาธิ ในการเรียนวิชาอื่นๆให้ได้คะแนนที่ดีๆนั่นเอง เรียกว่ามีความสำคัญในลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจ กับวิชานี้กันเถอะ!!

วิชาพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทงาม…

วิชาพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทงาม…

ที่มีการกล่าวเช่นนี้เพราะ ผู้ที่ได้เรียนวิชานี้นั้น จะมีสติมีการรู้เท่าทันความคิดของตนเอง จนสามารถรู้ได้ว่าเวลาไหนสมควรจะปฏิบัติตนแบบไหนนั่นเอง เช่น อยู่กับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุกว่า ควรทำกิริยาเช่นใดเป็นต้น ดังนั้นการเรียนวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจริงๆค่ะ ฝึกฝนจนติดเป็นนิสัย ก็จะมีแต่คนนิยมยกย่องนะคะเพื่อนๆ

บุคคลที่มีจิตใจงามมักชอบเรียน วิชาพระพุทธศาสนา อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า การที่เราฝึกฝนบ่อยๆจะกลายเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไปโดยอัตโนมัติเนื่องจากความเคยชิน ส่งผลให้มีจิตใจที่เย็นไม่ร้อนลุ่ม ความดีงามจากใจจึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วนักเรียนก็จะชอบเรียนวิชานี้ แบบไม่ต้องสงสัย อีกอย่างสามารถเรียนได้ดีอีกด้วย ส่งผลให้เรียนวิชาต่างๆดีตามมาอีกนั่นเอง

วิชาพระพุทธศาสนา กับการปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ปกติแล้วเราเป็นชาวพุทธ มีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาอยู่แล้ว เมื่อเราเรียนวิชานี้ก็จะมีการซึมซับ วัฒนธรรมต่างๆ ของศาสนาตามมาด้วย ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้กับความเป็นอยู่ หรือการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้โดยไม่ยากเลย อีกทั้งยุค2020นี้ การใช้ชีวิตแบบมีจิตใจที่ดีสำคัญมากๆ โดยพื้นฐานก็มาจากการเรียนรู้วิชานี้นั่นเอง

เรียน วิชาพระพุทธศาสนา ดีต่อการใช้ชีวิต

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ทำให้เรามีสติในการดำเนินชีวิต ส่วนในด้านการเรียนก็ทำให้เรามีสติในการเรียนวิชาต่างๆ อย่างมีการใช้หลักเหตุและผลในการมองชีวิต แบบในแนวทางที่ดี ดังนั้นวิชานี้จึงมีความสำคัญในลำดับต้นๆ เทียบเท่ากับวิชาหลักเลยก็ว่าได้ รวมถึงทำให้ผู้เรียนมีจิตใจเย็น มองทุกอย่างแบบมีเหตุผลอีกด้วย เพื่อนๆควรหันมาใส่ใจในการเรียนวิชานี้กันให้มากๆนะคะ เพื่อความสุขของตัวเราเองค่ะ

ติดตามบทความเกี่ยวกับ การศีกษาและการเรียนรู้  เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวราชการ ได้ที่นี้

แนะนำ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาที่เหมาะยุคเทคโนโลยี ที่กำลังมีความก้าวหน้า