Kor-Kai.com

5 ทักษะ ที่จำเป็นต้องรู้! เพื่อช่วย สร้างการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว

5 ทักษะ ที่จำเป็นต้องรู้! เพื่อช่วย สร้างการเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็ว

               พัฒนาการเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญที่สุด เนื่องจากเด็กบางคนที่ผู้ปกครองละเลยให้การดูแลเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ส่งผลให้อนาคตเด็กที่เรียนรู้ช้าเกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ขาดโอกาสในการทำงาน ขาดโอกาสหาประการณ์ที่ดี เป็นต้น ซึ่งทุกคนจำเป็นตองทราบก่อนว่า การเรียนรู้ คือ การที่บุคคลนั้นได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะ พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติหรืออื่น ๆ จากผู้สอนนั้นเอง โดยการเรียนรู้ของคนเราจะเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 6  อย่างจากการคิด การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เป็นต้น แต่ทุกการเรียนรู้หากไม่ได้รับการฝึกฝนก็ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นบทความนี้ได้รวยรวม 5 ทักษะ สร้างการเรียนรู้ ดังนี้

แนะนำ สร้างการเรียนรู้ ด้วยทักษะต่างๆ

  1. หัดเชื่อมโยงความรู้ ในทุกการเรียนจะได้ประสิทธิภาพ 100% คือ การเข้าใจในสิ่งนั้น โดยการเชื่อมโยงความรู้เก่ามาเป็นเหตุผลประกอบการพิจาณาคำตอบใหม่ ๆ อยู่เสมอ หรือประสบการณ์เดิมสอนทุกคนพัฒนาตัวเอง
  2. หัดใช้สื่อเสริมทักษะ ในปัจจุบันสื่อมีบทบาทต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นการเสริมสื่อที่ดีก็สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนไม่เข้าใจจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมใน Google ก็ถือว่าเป็นการใช้สื่อในทางที่ดี
  3. หัดมองอุปสรรคหรือปัญหาเป็นด่านเกม การมองปัญหาในด้านบวกจะส่งผลให้ทุกคนมีพลังในการแก้ปัญหานั้นเอง
  4. หัดไม่กลัวการล้มเหลว การล้มเหลว คือ ประสบการณ์ที่เด็กๆ หาซื้อไม่ได้ หากรู้ว่าทำวิธีนั้นแล้วผิดพลาดก็จะเป็นบทเรียนสามารถที่จะช่วย สร้างการเรียนรู้ ให้ทุกคนเดินทางใหม่ใช้วิธีใหม่ที่ดีและพาไปประสบผลสำเร็จ เช่น โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทุกคนทำวิธีที่ 1 ผิดครั้งต่อไปทุกคนต้องเลือกวิธีที่ 2 ที่ถูกต้องที่สุดนั้นเอง
  5. หัดเข้าใจสังคม ทุกคนบนโลกถูกเลี้ยงดูไม่แตกต่างกัน การจะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ควรเข้าสภาพสังคมที่ตนเองอยู่และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เหมาะสม
แนะนำ สร้างการเรียนรู้ ด้วยทักษะต่างๆ ด้วยการเข้าสังคม

ซึ่ง 5 ข้อ สร้างการเรียนรู้ ที่กล่าวมานั้นไม่ได้ยากมากมาย หากต้องการชีวิตที่ดีขึ้นควรรู้จักพัฒนาตนเองให้ไปสู่เปาหมายด้วยวิธีที่ถูกต้องและทุกคนพึงพอใจนั้นเองค่ะ

ติดตามบทความ การศีกษาและการเรียนรู้ เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวราชการ ข่าวการสอบราชการ ได้ที่นี้

แนะนำ 3 งานอดิเรก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ได้ประโยชน์ มากกว่าที่คิด