Kor-Kai.com

รีวิว คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีดีครับหากคุณหากคุณเป็นคนที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาแล้วมีความคิดที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเราก็ขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับคณะบัณฑิตวิทยาลัย  เพราะบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จบปริญญาตรีใหม่ๆแล้วอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส.

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

        หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สำหรับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ก็จะมีประมาณนี้ครับ เพราะถ้าคุณศึกษาในระดับปริญญาตรีจบแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงความตั้งใจศึกษาครับ เพราะแน่นอนเลยว่าคุณนั้นมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อที่จะประกอบอาชีพนั้นความตั้งใจก็เป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นเพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็มักเริ่มต้นจากความคิดอยู่แล้ว การเลือกที่จะศึกษาต่อนั่นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดที่จะพาเราใกล้ความสำเร็จเท่านั้นเอง เราจึงต้องมีความคิดเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา

          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่คิดเป็นหรือไม่ และในส่วนของเรื่อง คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็มีประมาณเท่านี้ หากคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝากอนาคตเอาไว้ที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเอาไว้ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมาถ้าไม่เกี่ยงงานมีความขยัน มีความอดทนต่องาน มีน้อยมากครับที่เป็นคนว่างงาน แต่ในการเลือกคณะนั้นก็สำคัญเช่นกันเพราะไม่ใช่เลือกแค่ความชอบหรือความถนัดของเรา เราก็ต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยว่าหากเราเรียนคณะนี้ไปแล้วเราจะประกอบอาชีพอะไร มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมานั้นคืออะไร ไม่ใช่เพียงแค่เลือกคณะด้วยความชอบความถนัดแต่เพียงอย่างเดียว….ขอบคุณครับ

ติดตามบทความ การศึกษา การศีกษาไทย การศึกษาต่างประเทศ ข่าวการศึกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ได้ที่นี้

แนะนำ รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี