Kor-Kai.com

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        หากคุณกำลังมองหามหาลัยอยู่ เราขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและหากคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไร บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณครับ บทความนี้จะเป็นการรีวิวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ เพราะเราหวังว่าบทความนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยในการเลือกที่เรียนและคณะที่ชื่นชอบ เราไปทำความรู้จักกันเลยว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. สาขาที่น่าสนใจมีดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล

        วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        วิชาเอกมัลติมีเดีย

สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์

        วิชาเอกสาธารณะสุขชุมชน

        วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอมภัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต

       วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

        สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้ก็ถือว่าเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนได้หลายหลายมากครับ แต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าการได้รับการศึกษาในคณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ต้องมีทั้งความเก่ง ความอดทนความตั้งใจมากพอสมควร เพราะในคณะนี้หลักสูตรจะอยู่ในด้านของการลงมือทำจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎี เพราะผู้ที่จบมาจากคณะนี้ต้องมีความรู้ที่หลายหลายจึงต้องฝึกการทดลองอยู่เป็นประจำ แต่หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความถนัดหรือความชอบในการลงมือทำ ชอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือการคำนวณ เพราะคนที่จบออกมาก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นกัน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. มีสาขามากมายให้เลือกเรียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้ก็ถือว่าเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนได้หลายหลายมากครับ

        สำหรับคณะนี้ก็มีความยากมากๆ ในสำหรับผม แต่เพราะผมนั้นเป็นคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะสิ่งที่สำคัญในการเรียน ถ้าเรามีความตั้งใจ เราชอบก็จะรู้สึกสนุกเมื่อได้ทำและมีความสุขกับมัน หากคุณสนใจใน คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. เราก็ขอแนะนำคณะนี้ครับ

ติดตามบทความ การศึกษา การศีกษาไทย การศึกษาต่างประเทศ ข่าวการศึกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ได้ที่นี้

แนะนำ รีวิว คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คำถามที่คุณสงสัย มีคำตอบที่นี้