Kor-Kai.com

4 ความเข้าใจทำไม “เด็กหลังห้อง” ถึงไปได้ดีในช่วงชีวิตวัยทำงาน

4 ความเข้าใจทำไม “เด็กหลังห้อง” ถึงไปได้ดีในช่วงชีวิตวัยทำงาน

            ในช่วงวัยเรียนั้นเราอาจจะได้เจอกับ “กลุ่มเด็กนักเรียนมากมาย” ซึ่งในกลุ่มต่าง ๆ นั้นมีวิถีการใช้ชีวิตที่ต่างกันด้วยสิ้นเชิง โดยในบทความนี้เราจะขอเจาะลึกกับเด็กหลังห้อง ที่เราเคยมองว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เด็กดี แต่พอเรียนจบแล้ว เด็กหลังห้อง นั้นกลับไปได้ดีในช่วงชีวิตวัยทำงานวันนี้เรามาลองดูคำตอบกันครับ

เด็กหลังห้อง ส่วนมากจะปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี

ทำไม เด็กหลังห้อง มักได้ดีหลังเรียนจบ

เข้าใจโลกมากกว่า ต้องยอมรับกันก่อนว่า เด็กหลังห้อง นั้นไม่ใช่เด็กที่จะตั้งใจเรียนดังนั้น “การไม่เข้าเรียน” นั้นจึงมีเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการไม่เข้าเรียนของเขาในแต่ละครั้งจะทำให้เขาได้เจอเรื่องราวราวนอกตำราต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกสอน หรือเด็กหลังห้องบางคนที่ฐานะไม่ค่อยดี การไม่เข้าเรียนเพื่อไปทำงานพิเศษก็มีด้วยเช่นกัน จึงทำให้เข้าใจโลกได้มากกว่า

เข้าสังคมได้ง่ายกว่า การเข้าสังคมนั้นถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรา ซึ่ง เด็กหลังห้อง ส่วนมากจะปรับตัวในส่วนนี้ได้ดี เนื่องจากการอยู่ในคนรอบตัวที่มีความคิดไม่ตรงกันอย่างเช่นเด็กหลังห้องบางครั้งอาจจะต้องทำงานร่วมกับเด็กหน้าห้องที่เป็นเด็กตั้งใจเรียนก็จะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อทำให้งานสำเร็จ ในช่วงวัยทำงานเองก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ด้วยเช่นกัน

เติบโตในด้านต่าง ๆ มากกว่า เด็กหลังห้องนั้นเป็นเด็กที่มีสังคมเป็นกลุ่มใหญ่ดังนั้นเรื่องบางเรื่องนั้นเด็กหลังห้องจะได้รับการเรียนรู้เร็วกว่าจากเด็กในวัยเดียวกันแต่สนใจแต่เรียนอย่างเดียว

มีความคิด ความฝัน และตั้งคำถามกับตัวเองมากกว่า เด็กหลังห้อง นั้นมีความคิด ความฝัน และมักจะตั้งคำถามมากกว่า การมาตอบคำถามในห้องเรียน และ พยายามจะหาคำตอบต่าง ๆ ด้วยตัวเองมากกว่า ที่จะมานั่งตอบคำถาม

 เด็กหลังห้อง มักได้ดีหลังเรียนจบ

               แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่ว่าเด็กหน้าห้องนั้นจะไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ใช่ว่าเรียนหลังห้องจะได้ดี หรือ หน้าห้องและล้มเหลวนะครับทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดด้วยเช่นกัน

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

แนะนำ ความรู้รอบตัว เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เป็นเหมือนวิชาที่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริง