Kor-Kai.com

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน

Home School

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน

ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้ถูกกล่าวถึงในหลากหลายแง่มุม แต่แง่มุมหลักที่มีการกล่าวถึงนั่นคือ เรื่องประสิทธิภาพของการศึกษาในระบบสถานที่ หรือโรงเรียนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับทราบมานั้น หรือจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาจากห้องเรียนมา จึงทำให้มีการตระหนักถึงรูปแบบการศึกษาอย่าง Home School มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ทั้งหลายนั้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษา

Home Schoolคืออะไร

Home Schoolหรือ การศึกษาจากที่บ้านนั้น ชื่อก็กล่าวได้อย่างตรงตัวอยู่แล้ว ว่าเป็นระบบการเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ปกครองเป็นครูผู้สอน หรือสามารถมีครูพิเศษที่เชี่ยวชาญในหลักสูตรต่าง ๆ มาทำการเรียนการสอนภายในบ้านได้เช่นกัน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาภายในบ้านนั้น สามารถเลือกสอนได้อย่างเสรีตามความต้องการ หรือความสนใจของเด็ก โดยจะเป็นการเน้นให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ หรือศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่ในห้องเรียนนั้นไม่มี

การเรียนแบบ Home Schoolถึงแม้จะแลดูเหมือนเป็นการเรียนตามใจชอบ แต่แท้จริงแล้วการศึกษาแบบนี้มีการแบ่งระดับการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาทั่วไป ที่จะมีตั้งแต่ระดับ อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แต่ระดับอนุปริญญานั้นยังไม่มีการปล่อยระบบการศึกษาแบบ Home Schoolและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ถึงแม้จะเห็นว่าการศึกษาแบบนี้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นความชอบของเด็กโดยเฉพาะ เหมือนกับไม่ได้รับความรู้ด้านวิชาการเสียเท่าไหร่ แต่แท้จริงแล้วระบบการศึกษาแบบ Home Schoolนั้นจะมีการแทรกความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภูมิศาสตร์ หรือวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย ไปกับการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็กในขณะที่เรียนรู้เรื่องที่สนใจอยู่นั่นเอง

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่า Home Schoolก็ถือว่าเป็นทางเลือกการศึกษาอีกหนึ่งทางที่ดีไม่แพ้กัน แต่ผู้ปกครองนั้นจำเป็นต้องให้ความใส่ใจกับเด็ก ๆ เป็นพิเศษในการทราบถึงความชอบ หรือความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ของเด็กอีกด้วย เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้สามารถผลักดันลูกน้อยของตนให้มีความรู้ มีการพัฒนาทางกระบวนความคิดต่อสิ่งนั้น ๆ อีกทั้งผู้ปกครองยังต้องมีการเสริมความรู้ภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเสริมพัฒนาการทางสังคม หรือมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของเด็ก ๆ อีกเช่นกัน

ติดตามข่าวสาร การศึกษา ปัญหาการศึกษา ข่าวสอบ กพ ข่าวสารทางราชการ ได้ที่นี้ก่อนใคร !!

ข้อมูล การศึกษาในระบบสายสามัญ ทางเลือกการศึกษาที่น่าสนใจ