Kor-Kai.com

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของไทย ในปัจจุบัน

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของไทย ในปัจจุบัน

               เด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แต่ในปัจจุบันนั้นเรามักจะเห็นถึง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนนอกเมืองและโรงเรียนในเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ในประเทศก็ว่าได้ การศึกษาในประเทศไทยนั้นมีข้อกำหนดหรือกฎหมายให้ศึกษาในขั้นพื้นฐานคือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ในปัจจุบันเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าถึงการศึกษาเลยแม้แต่น้อย สาเหตุจากหลายประการ เช่น ฐานะทางบ้าน ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ขาดโอกาสในการศึกษา อยู่ไกลจากพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปัจจุบันของประเทศไทย

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปัจจุบันของประเทศไทย

               ในประเทศที่พัฒนาแล้วการศึกษาในทุกพื้นที่จะมีความเท่าเทียมกัน โดยในขั้นพื้นฐานนั้น จะมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษา แต่ถ้าหากต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มากกว่าก็อาจจะอยู่ในส่วนของโรงเรียนสังกัดเอกชน แต่โดยพื้นฐานแล้วการศึกษานั้น จะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอที่จะทำให้เด็กๆมีความรู้ ความสามารถและสามารถนำความรู้ ความสามารถเหล่านั้นไปใช้ชีวิตในอนาคตได้ดี ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับในประเทศไทย ที่ในแต่ละพื้นที่ แต่ละโรงเรียนจะเห็นได้ว่ามี ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีการเรียนการสอนที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนต่างๆ เป็นต้น บางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทุกคน ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆได้โดยไม่จำกัด แต่ในบางโรงเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการไม่เพียงพอหรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้ ซึ่งทำให้เด็กๆไม่สามารถเรียนรู้ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในทางเทคโนโลยีมากขึ้น โรงเรียนในเมืองอาจจะมีจำนวนของคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทุกคน แต่ในโรงเรียนนอกเมืองนั้น ไม่เพียงพอเลย บางครั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องต่อนักเรียน 2-3 คน การเรียนรู้จะต้องคู่กับการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งถ้าหากเด็กๆไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อม ก็เป็นสิ่งที่จำกัดการเรียนรู้เด็กๆก็ว่าได้

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศไทย ในปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ใข้เป็นอย่างมาก

               ทั้งนี้เด็กๆหรือเยาวชน เป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศ เปรียบเสมือนกำลังพลที่มีสมองของประเทศชาติที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศเดินหน้าไปในทางที่ดี มีแนวคิดและวิธีการใหม่ๆจากการเรียนรู้ การศึกษา ดังนั้น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศไทย ในปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ใข้เป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาจะต้องมีความเท่าเทียมกันในทุกๆพื้นที่ ประเทศชาติถึงจะมีกำลังพลที่ดีเพื่อพัฒนาต่อไป

ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

แนะนำทำความรู้จัก รู้เรื่อง การศึกษาไทย 4.0 ว่าจะมีทิศทางแนวโน้ม ในทิศทางที่ดีหรือถอยหลัง