Kor-Kai.com

กระทรวงการศึกษาธิการ แพลนเพิ่มงบ “โครงการอาหารกลางวัน” ในปี 2565

กระทรวงการศึกษาธิการ แพลนเพิ่มงบ “โครงการอาหารกลางวัน” ในปี 2565

               เรื่องอาหารกลางวันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับเด็กอย่างมาก โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล และครอบครัวส่วนใหญ่ที่ส่งลูกมาเรียนมีความยากจน การให้เด็กได้รับประทานอาหารอย่างสมบูรณ์นอกจากจะทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้ว เด็กยังมีสุขภาพจิตและสมองที่พร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความยากจนให้หมดไปได้แต่ก็ช่วยให้เด็ก ๆ ที่ชีวิตการศึกษารวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีขึ้นอีกด้วย ทางกระทรวงการศึกษาธิการก็ได้มองเห็นถึงสำคัญของสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น กระทรวงการศึกษาธิการ จึงมีการแพลนที่จะเพิ่มงบ โครงการอาหารกลางวัน ในปี 2565

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการได้ประกาศออกมาแล้วว่าขณะนี้ได้เตรียมที่จะเพิ่มงบประมาณใน โครงการอาหารกลางวัน ด้วยให้มากขึ้น

ปรับเพิ่มงบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

               นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ ได้เตรียมที่จะเพิ่มงบประมาณใน โครงการอาหารกลางวัน ด้วยให้มากขึ้น หลังจากที่ไม่มีการเพิ่มงบประมาณมาเป็นเวลาขณะหนึ่งแล้ว โดยเริ่มต้นตอนนี้ทุกโรงเรียนได้รับเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กคนละ 20 บาท ซึ่งแพลนที่จะเพิ่มค่าอาหารกลางวันนั้นเป็นแบบขั้นบันได กล่าวคือเงินที่นักเรียนแต่ละคนได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ เช่น โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 20 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 36 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 21 – 40 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 31 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 41 – 60 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 27 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 – 81 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 25 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 81 – 100 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 24 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 101 – 120 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 24 บาท รวมถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 121 คนจะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาทต่อนักเรียนเช่นกัน ถือเป็นแผนการในการเพิ่มค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่วประเทศไทยอย่างทั่วถึงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

ปรับเพิ่มงบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

               กระทรวงการศึกษาธิการ แพลนเพิ่มงบ โครงการอาหารกลางวัน ในปี 2565 ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ได้กล่าวปิดท้ายด้วยว่า โภชนาการของเด็กนักเรียนมีความสำคัญ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับเงินค่าอาหารกลางวันของเด็ก และที่แพลนที่จะให้เงินค่าอาหารกลางวันเป็นแบบขั้นได้ตามขนาดของโรงเรียนก็เพื่อความเท่าเทียมกัน เพราะโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีเงินสนับสนุนมากพอนั่นเอง งบประมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2565 นั้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่มากแต่คิดว่ามีความคุ้มค่าในการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของเด็กนักเรียนมากขึ้น

ติดตามบทความ ข่าวการศีกษา ข่าวราชการ การศึกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ได้ที่นี้

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เล็งจัดการงบประมาณ 490,000 ให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า