Kor-Kai.com

สิ่งที่น้อง ๆ ม.6 ต้องรู้ไว้เพื่อ เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย มีอะไรบ้าง

สิ่งที่น้อง ๆ ม.6 ต้องรู้ไว้เพื่อ เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย มีอะไรบ้าง ?

          การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 6 ปี แน่นอนว่ากรอบการเรียนรู้ย่อมแตกต่างกัน ยิ่งเลื่อนระดับชั้นมากเท่าใดก็ยิ่งหล่อหลอมให้ตัวน้อง ๆ เป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้น ขณะที่การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของน้อง ๆ ชั้น ม.6  อาจกล่าวได้ว่าเป็นก้าวใหญ่ครั้งสำคัญของน้อง ๆ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นน้อง ๆจะต้องพบอะไรบ้าง กับชีวิตการเรียนในชั้นมหาวิทยาลัย วันนี้พี่ในฐานะเด็ก59 จะเปิดประสบการณ์ตรงเพื่อให้น้อง ๆ ไว้เตรียมรับมือ สิ่งที่น้อง ๆ ม.6 ต้องรู้ไว้เพื่อ เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย มีอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยสำหรับเด็ก ม.6 มีอะไรบ้าง

การเตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยสำหรับเด็ก ม.6 มีอะไรบ้าง

          สิ่งแรกที่ต้อง เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย คือ การจัดตารางชีวิตของตนเอง เพราะการเรียนมหาวิทยาลัยไม่มีการเข้าแถวตอนเช้า น้อง ๆ จะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองเพื่อพาตัวเองมาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการไม่มาเข้าชั้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแม้ไม่มีรายงานให้ผู้ปกครองทราบ แต่หากมีการเช็คชั่วโมงเรียนแล้วขาดเกินเกณฑ์ น้อง ๆ ก็อาจจะต้องถอนรายวิชานั้นไป 

          สิ่งต่อมาที่ต้อง เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย คือ วิธีการสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการพูดบรรยายไปเรื่อย  ๆ ผู้เรียนมีหน้าที่จับใจความสำคัญจากสิ่งที่อาจารย์พูด ด้วยการจดโน้ต อัดเสียง หรือวิธีใดก็ได้ที่ตัวเองถนัดที่สุด นี่จึงอาจเป็นสิ่งที่น้อง ๆ ไม่คุ้นชิน เพราะตลอดมาคุณครูในโรงเรียนจะสอนตามขอบเขตเนื้อหาในหนังสือแบบเรียน   

          สิ่งที่สามที่ต้อง เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย คือ ต้องหมั่นทบทวนความรู้อยู่เสมอ เพราะการเรียนระดับมหาวิทยาลัยการทำรายงานส่งเป็นคะแนนส่วนน้อย คะแนนสอบคือสัดส่วนใหญ่ที่จะกำหนดเกรดและผลการเรียนของนักศึกษาทุกคน ซึ่งอาจารย์หลายท่านมีการแบ่งสัดส่วน โดยการควิซหรือสอบเก็บคะแนนย่อย หน้าที่ของผู้เรียนจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้ที่เรียนไปอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมหากมีการสอบย่อย  

          มาถึงสิ่งสุดท้ายที่ต้อง เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย คือ การสอบ หรืออาจเรียกอีกชื่อว่า “เทศกาลอดนอน” เพราะการสอบทุกครั้งมีความสำคัญมาก ตรงข้ามกับการเรียนในชั้นมัธยมที่หากน้อง ๆ สอบตกก็ย่อมสอบซ่อมได้ แต่การเรียนมหาวิทยาลัยหากน้อง ๆ ทำไม่ได้แล้วเท ย่อมเสี่ยงถึงเกรดที่จะถูกลดหลั่นลงไป หรือหากเลวร้ายติด F แน่นอนว่าน้อง ๆ ต้องลงเรียนรายวิชานั้นใหม่ และหากติด F หลายตัวก็อาจถึงขั้นถูกรีไทร์ได้ ฉะนั้นหากเจอรุ่นพี่ระบายลงสื่อโซเชียลว่า “มิดเทอมนี้ฉันตาย” “ไฟนอลหรือไฟนรก” โปรดน้อง ๆ จงรับทราบว่ามันคือความจริงที่โหดร้าย เพราะเทศกาลสอบในรั้วมหาวิทยาลัย หากยังไม่แม่นเนื้อหาก็ต้องแลกกับการอดนอนเพื่อลุกขึ้นมาอ่านหนังสือ ซึ่งพวกเขาจะมีคติในใจว่า “ยอมอดนอนไม่กี่คืน ย่อมดีกว่าลงเรียนใหม่” แต่หากตั้งใจเรียนและแม่นเนื้อหาเพียงพอ ก็อาจลดระดับเหลือเพียงอ่านทบทวน โดยไม่ถึงขั้นอดนอน

เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย คือ วิธีการสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการพูดบรรยายไปเรื่อย  ๆ ผู้เรียนมีหน้าที่จับใจความสำคัญจากสิ่งที่อาจารย์พูด ด้วยการจดโน้ต อัดเสียง หรือวิธีใดก็ได้ที่ตัวเองถนัดที่สุด

          เป็นอย่างไรบ้างครับน้อง ๆ เมื่ออ่านถึงบรรทัดนี้แล้วอย่าพึ่งหวาดกลัว หรือตระหนกจนเกินไปนะครับ ประเด็นที่ได้หยิบมาเล่าในวันนี้ก็เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทราบและเตรียมความพร้อมก่อนเจอสถานการณ์จริงเท่านั้น แม้มันจะเหนื่อยหรือบางครั้งอาจะท้อไปบ้าง แต่ก็ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายดาย ซึ่งพี่เชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรา เมื่อถึงเวลานั้นน้อง ๆ จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน

ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

แนะนำ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แตกต่างกับใน โรงเรียน หรือ วิทยาลัย อย่างไร ?