Kor-Kai.com

มารู้จัก…การศึกษานอกระบบ ฉบับ เจาะลึก

การศึกษานอกระบบ ดีอย่างไร

          หากพูดถึงการศึกษาไทย หลายคนคงมีความเห็น และ ภาพรวม ที่แตกต่างกันออกไปที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะปัจจุบันในประเทศไทย ได้มีระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไม่สิ้นสุด ในแต่ละสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกล การศึกษาในระบบสามัญทั่วไป การศึกษานอกระบบ การศึกษาสายอาชีพ หรือ โรงเรียนกวดวิชา ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนอยู่ในระบบบการศึกษาไทย แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของ การศึกษานอกระบบ ฉบับ เจาะลึก ซึ่งจริง ๆแล้ว ใคร ๆ ก็มีสิทธิเข้าถึงการศึกษานอกระบบกันได้อย่างง่ายดาย แต่บางครั้งอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนบางสังคม

การศึกษานอกระบบ

          จริง ๆ การศึกษานอกระบบ หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อของ กศน. เป็นการศึกษาที่อยู่นอกจาก โรงเรียน แต่มีวิธีการเรียน การศึกษา กิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่จะแยกต่างกันตรงที่เรื่องของการศึกษา เช่นการศึกษาในระบบสามัญชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือ พวก แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประมาณนี้ ส่วนการศึกษานอกระบบ จะเน้นการสั่งงาน และให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้ที่นอกเหนือกว่าในห้องเรียน แต่จะมีการบ้าน และงานที่ทำส่ง คล้ายๆกับระบบอื่น ๆ เพียงแต่ไม่ต้องเข้าร่วมชั้นเรียนทุกวันและเต็มวันอย่างการศึกษาระบบอื่น ๆ

มารู้จัก...การศึกษานอกระบบ

การศึกษานอกระบบจัดขึ้นเพื่อ ?

          การศึกษานอกระบบจัดขึ้นเพื่อ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะต้องการศึกษาเล่าเรียนในปีนั้น ๆ แต่ไม่สามารถเข้ามาเรียนได้อย่างเต็ม 100 % หรือ อาจจะมีพันธะอื่นใด พลาดในการศึกษาแบบปกติไป ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง การศึกษานอกระบบจึงใช้เวลาน้อยกว่า การศึกษาระบบทั่วไป อาจจะ 1 อาทิตย์ มีการเรียนและนัดเข้าชั้นเรียนเพียง 1 ครั้ง เพื่อมาแชร์ไอเดีย และนำเสนอส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ แล้วตรวจเป็นคะแนน คล้ายๆ ระบบการศึกษาทั่วไป

ข้อดีของการศึกษานอกระบบ

          ข้อดีของการศึกษานอกระบบคือ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษา เพื่อให้เราสามารถมีเวลาไปทำอย่างอื่น ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนทุกวัน ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ อย่างสิ้นเชิง

มารู้จัก...การศึกษานอกระบบ ฉบับ เจาะลึก

ข้อเสียของการศึกษานอกระบบ

          ข้อเสียของการศึกษานอกระบบคือ บางบทเรียนที่ได้รับในการศึกษาแต่ละชั้นปี มีไม่มากพอ ที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือ การทำงาน ทั้งนี้ผู้เรียนบางกลุ่มอาจศึกษาหาความรู้วิธีอื่นควบคู่ไปด้วย รวมถึงการเก็งข้อสอบ การศึกษานอกระบบจะไม่เข้มงวด และมีอาจารย์ผู้สอนมาคอยกวดขันนักศึกษาเหมือนการศึกษาสายสามัญทั่วไป

การศึกษาแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไร คลิก

#เส้นทางการศึกษา#การศึกษา#การศึกษานอกระบบ#kor-kai.com