Kor-Kai.com

แนวข้อสอบ สำหรับการสอบราชการตำรวจ “สอบนายสิบตำรวจ” (Part 3)

แนวข้อสอบ สำหรับการสอบราชการตำรวจ “ สอบนายสิบตำรวจ ” (Part 3)

ดำเนินมาถึง Part 3 แล้วสำหรับการเตรียม สอบนายสิบตำรวจ ในส่วนนี้เราจะยกเรื่องของแนวข้อสอบ มาอธิบายเปรียบเทียบระหว่างสองหน่วยงานทั้งนายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม และ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ และสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบการสอบนายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม

สายป้องกันและปราบปราม มีทั้งการสอบข้อเขียน และการทดสอบด้านร่างกาย อันดับแรกต้องผ่านด่านสอบข้อเขียนไปให้ได้ก่อนจึงจะเข้าสู่การทดสอบร่างกาย

1.ด่านสอบข้อเขียน ข้อสอบทั้งหมดมี 6วิชา 150ข้อภายใน 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นสองพาร์ทคือ

1.1ความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4ตัวเลือก จำนวน 55 ข้อ ประกอบด้วยวิชา

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย

1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4ตัวเลือก จำนวน 95 ข้อ ประกอบด้วยวิชา

 • ความรู้ความสามารถด้าน IT
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ในการนับคะแนนการ สอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม นั้นจะนับรวมกันทั้งสองพาร์ท ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องผ่านเท่าใดขึ้นไปจึงจะได้เข้าสู่รอบทดสอบทางด้านร่งกาย เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนอัตราที่รับ

ตัวอย่าง เช่น ภ.2 รับ นสต.ทั้งหมด 500 นาย มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 10,000 คน ผู้ที่ได้ลำดับที่1-500 ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 120-80 คะแนน นายวิโรจน์สอบได้ 60คะแนน เท่ากับนายวิโรจน์ไม่ได้อยู่ในอันดับที่1-500 พูดง่ายๆก็คือสอบตก ส่วนผู้ที่อยู่ในอันดับ 1-500 ก็เตรียมตัวลงสู่สนามด่านต่อไปได้เลย

2.ด่านการทดสอบทางด้านร่างกาย มีทั้งหมด 5 อย่าง โดยแบ่งแยกสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งการว่ายน้ำ วิ่งระยะไกล วิ่งเก็บของ กระโดดไกล โดยจะต้องผ่านครึ่งแรกให้ได้ทั้งว่ายน้ำและวิ่งระยะไกลจึงจะมีสิทธิทดสอบร่างกายในครึ่งหลัง การทดสอบครึ่งหลังนั้นจะต้องผ่านอย่างน้อยสองในสาม จึงจะมีสิทธิเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ครั้งถัดไป

แนวข้อสอบ สอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบการสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ และสนับสนุน

สายอำนวยการ และสนับสนุน เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ทั้งหมด5วิชา 150 ข้อภายใน 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นสองพาร์ทคือ

1.ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 60 ข้อ ประกอบด้วยวิชา

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย

2.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 95 ข้อ ประกอบด้วยวิชา

 • ความรู้ความสามารถด้าน IT
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความยากโหดหินของการ สอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการคือการการทำข้อสอบให้ผ่าน 60% ขึ้นไปทั้งสองผ่านพาร์ท กล่าวคือพาร์ทแรกต้องได้ 36 ข้อขึ้นไป ส่วนพาร์ที่2ต้องได้ 54 ข้อขึ้นไป การแข่งขันสูงกว่าสายปราบปราม ยอดผู้สมัครไม่ต่ำกว่า1แสนคนแทบทุกครั้งจึงตัดคะแนนสูงลิบลิ่วในแต่ละปี การฝึกฝนให้หนักเป็นหัวใจสำคัญ จำไว้ว่าเราไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวเอง

ติดตามบทความ งานราชการ การศีกษา ข่าวราชการ ข่าวการศึกษา เคล็ดลับการสอบ ได้ที่นี้

ติดตามความรู้ดีๆ สิ่งที่ควรรู้ก่อน สอบราชการตำรวจ “สอบนายสิบตำรวจ” (Part 2)