Kor-Kai.com

เหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

การศึกษาฟินแลนด์ ที่ดีทีสุดในโลก

     เหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาประเทศ เพราะมนุษย์สมัยนี้ล้วนแต่จะมีความคิด ความเก่ง ความฉลาด ของแต่ละคนอยู่ภายในตัว เพราะได้รับ การศึกษาที่ดีแล้วเหมาะสม แต่ที่ผมยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะ ผมอยากอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้จักและได้เข้าใจในระบบ การศึกษาที่ดีในประเทศฟินแลนด์นี้ครับ

สาเหตุ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นการศึกษาที่ดี

การศึกษาฟินแลนด์ทำไมเป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

     เหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก เนื่องจากประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรน้อยมากเพียง 5 ล้านคนเท่านั้น แต่มีความก้าวหน้าทางการพัฒนามนุษย์ตามค่าเฉลี่ยที่วัดโดย UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2549 อยู่ในลำดับที่ 11 ของโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานด้านชีวิตความเป็น อยู่ที่ดี มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยมาก จึงเป็นเหตุผลที่ระบบการศึกษาเป็นไปด้วยดี ในการสอนของครูนั้น จะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาเป็นของตัวเองอยู่เสมอเพราะ จะได้ไม่กดดันเด็กในการสอนมากเกินไป ให้เด็กได้มีเวลา ส่วนตัวบ้าง ทีนี้เด็กก็จะไม่เครียดในการเรียนแล้วจะได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ส่วนอาชีพครูในประเทศฟินเเลนด์นั้น ได้มีการยอมรับว่าเป็นหน้าที่ ที่มีการยอมรับมากและเป็นหน้าที่ที่ทรงเกียรติครับ ทีนี้ก็มีแต่ คนอยากทำอาชีพนี้เพื่อจะได้สอนเด็กให้มีประสิทธิภาพในประเทศครับ ส่วนการพัฒนาของโรงเรียนนั้นก็จะมี การพัฒนาดูเเลการเรียนการสอนที่ดีที่สุดครับ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแล้วโรงเรียนเป็นอย่างมากครับ เเล้วแต่ละโรงเรียนก็จะมีจำนวนนักเรียนอยู่ไม่มาก ทีนี้พวกคุณครูก็สามารถสอนแล้วให้ความสำคัญในการเรียนแก่เด็กอย่างทั่วถึงมากๆครับ ซึ่งก็จะมีหลายเหตุเลยครับที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ในส่วนตัวผมนั้นก็คิดได้เลยว่า สาเหตุต่างๆในระบบการศึกษาของประเทศฟินเเลนด์นั้น ถือว่าดีมากๆที่สุดเลยครับ แต่ก็ไม่ได้ว่าประเทศอื่นนะครับ ว่าเรื่องระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆจะไม่ดีเลย ไม่ใช่ ครับ ทุกประเทศล้วนมีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ประเทศอื่นในโลกอยู่แล้วครับ

การศึกษาฟินแลนด์ มีการเรียนที่ดี

     ก็มาถึงตรงนี้เเล้วครับกับเหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ในส่วนตัวผมที่เข้าใจนั้น ก็ได้บอกกล่าวกันไปแล้วข้างต้นนะครับ แล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรกับระบบการศึกษาของประเทศฟินเเลนด์ บ้างครับ เพื่อนๆก็สามารถมาบอกความรู้สึกของเรื่องกันได้นะครับ ฮ่าๆ แล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊าย บาย

ติดตามบทความ การศีกษา  เคล็ดลับการสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

แนวทางการศึกษาฟินแลนด์ การศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก