Kor-Kai.com

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงเป็นที่นิยม จบแล้วมีงานทำ

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงเป็นที่นิยม จบแล้วมีงานทำ

          ในเรื่องของการศึกษาคณะที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของตลาดอันดับต้น ๆ ก็คงไม่พ้นคณะวิศวกรรมที่เด็ก ๆ นิยมและอยากที่จะเข้ามาเรียน ซึ่งการสอบเข้ามาเรียนก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งในเรื่องของสาขาวิชาของวิศวกรรม และปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เด็กๆต้องเจอคือจะเลือกเรียนสาขาอะไรดี วันนี้แอดจึงอยากที่จะมาแนะนำ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรง และเป็นที่นิยมในการเลือกเรียนจบแล้วมีงานทำ

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงเป็นที่นิยม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มาแรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงที่แอดอยากที่จะแนะนำ สาขาวิชาแรกก็คือ วิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับซอฟแวร์เป็นนักพัฒนาที่ดีแต่มีความซับซ้อนในเรื่องของโปรแกรมและในเรื่องของการทำงานเพราะแล้วแต่ทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต่หลัก ๆ จะเน้นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะช่วยให้สามารถที่จะทำงานได้สะดวกขึ้นและควบคุมการทำงานของสิ่งของต่าง ๆ ถือว่าเป็นคณะวิศวกรรมสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการและน่าสนใจมาก ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงที่แอดอยากที่จะแนะนำ สาขาวิชาที่สองก็คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาในเรื่องมีใช้ร่วมกับระบบของไฟฟ้า เกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม เกี่ยวกับวงจรและการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม สามารถที่จะซ่อมและบำรุงในเรื่องของสิ่งของที่มีอยู่หรือวงจรเมื่อเกิดความชำรุด สามารถที่จะทราบสาเหตุได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงที่แอดอยากที่จะแนะนำ สาขาวิชาที่สามก็คือ  วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาการศึกษาการทำงานเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานพัฒนาระบบเครื่องจักรกล ซ่อมบำรุงและสร้างเครื่องกลเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาแรงเป็นที่นิยม จบแล้วมีงานทำ อย่างแน่นอน

          ทั้งหมดเป็นสาขาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่แอดอยากแนะนำมาปังมาก ๆ บอกเลยว่ามาแรงมากและจบมาไม่ตกงานแน่นอน แอดรับรองเลย เนื่องด้วยวิศวกรเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งต่างชาติและในไทยซึ่งขึ้นอยู่ในเรื่องของความสามารถในการทำงานด้วย

ติดตาม การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

แนะนำ 3 หลักสูตร เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง ค่าตอบแทนสุดปัง!!