Kor-Kai.com

3 สาขาวิชาแปลกใหม่ ในการศึกษาไทย บอกเลยว่าแปลกแต่น่าเรียน

สาขาวิชาแปลกใหม่ ในไทย

          ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่ไม่คิดว่าจะมีสาขาวิชาเหล่านี้เปิดให้เราศึกษาได้ เพื่อที่จะหาวิชาความรู้ให้กับตัวเอง ซึ่งอาจจะเสริมในเรื่องของความรู้รอบตัวให้เราสามารถที่จะมีทักษะการใช้ชีวิตที่รอบด้านมากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 สาขาวิชาแปลกใหม่ ในการศึกษาไทย บอกเลยว่าแปลกแต่น่าเรียน บอกเลยว่าใครที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาแปลก ๆที่หาเรียนได้ยาก หรือไม่สามารถเรียนได้ทั่วไปเพราะอาจจะมีความเฉพาะทาง ควรที่จะลงเรียนมากเมื่อมีโอกาส

สาขาวิชาแปลกใหม่ แต่ดีในประเทศไทย

สาขาวิชาแปลกใหม่ที่เปิดให้ศึกษาในไทย

สาขาวิชาแปลกใหม่ ที่เปิดให้ศึกษาในไทย วิชาแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ วิชา AI กับชีวิตประจำวัน เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก ๆ อีกวิชาหนึ่งที่นำเอา AI ที่ไม่สามารถหาเรียนได้ง่าย ๆ เพราะเป็นวิชาที่มีความเฉพาะทาง เป็นวิชาที่นำเอา AI มาประยุกต์ให้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ และประยุกต์อย่างไรและนำมาใช้งานได้อย่างไร ปัจจุบันเปิดสอนเป็นวิชาเลือกของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งก็มีความแปลก แต่ก็เปิดโลกในการศึกษาอยู่นะ

สาขาวิชาแปลกใหม่ AI ที่เปิดสอนใหม่

สาขาวิชาแปลกใหม่ ที่เปิดให้ศึกษาในไทย วิชาที่สองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ แค่ชื่อโปรแกรมก็แปลกมาก ๆ แล้ว เป็นวิชาที่น่าสนใจอยู่ไม่นอนเลยนะ เกี่ยวกับการจากไปของมนุษย์ ซึ่งจริง ๆ และได้มีการประยุกต์มาจากวิชามรณะศึกษานั้นเอง ซึ่งการศึกษาจะมีความเกี่ยวกับพิธีหรือสิ่งที่ต้องทำต้องเตรียมเรื่องของจิตใจ อารมณ์ของคนที่กำลังจะจากไป เพื่อที่จะส่งผลดีกับตัวเองได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี และเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องของกฎหมายที่จะต้องทำอีกด้วย เหมือนสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น ชื่อแปลกแต่วิชาที่เราได้ศึกษาก็ถือว่ามีประโยชน์มาก ๆ เลย ปัจจุบันเปิดสอนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาแปลกใหม่  วิชาศาสตร์แห่งความรัก  ในไทย

สาขาวิชาแปลกใหม่ ที่เปิดให้ศึกษาในไทย วิชาที่สามที่แอดอยากจะแนะนำ คือ วิชาศาสตร์แห่งความรัก เป็นวิชาอีกหนึ่งวิชาที่น่าสนใจ หลายคนแปลกใจที่ในเรื่องของความรักมีเป็นวิชาให้เราได้เรียนรู้เลยเหรอ ซึ่งจริง ๆ และถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความรัก เพื่อที่ให้เราได้เข้าใจและสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของธรรมชาติความรัก ได้รู้ในเรื่องของการได้รับความรักและประโยชน์ของความรักที่เป็นพลังบวกให้กับเรา ซึ่งแปลกดีแต่ก็ดีนะ เราจะได้จัดการในเรื่องของความรักความรู้สึกได้ดีขึ้น ปัจจุบันเปิดสอนที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาแปลกใหม่ ในการศึกษาบอกเลยว่าแปลกแต่ก็น่าเรียน ศาสตร์แห่งความรัก

          ทั้งหมดก็เป็น สาขาวิชาแปลกใหม่ ของการศึกษาไทยที่หลายคนไม่ทราบว่ามีแต่บอกเลยว่าถึงจะแปลกแต่ก็ให้ประโยชน์กับเราแน่นอน แอดแนะนำเลย

ติดตาม การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

3 คณะน่าเรียน ในมหาวิทยาลัยของยุค 2020