Kor-Kai.com

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก

นอกจากแบรนด์  Marimekko, Nokia, Moomin, และฤดูร้อนที่ไม่มีความมืดมิด ฟินแลนด์ยังเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษา ในปี 1968 ประเทศในยุโรปเหนือได้ผ่านการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ในทศวรรษต่อ ๆ มานักเรียนชาวฟินแลนด์ได้รับผลเฉลี่ยสูงสุดหรือใกล้เคียงที่สุดในโครงการประเมินผลนักศึกษานานาชาติ International Student Assessment  (Pisa) อย่างสม่ำเสมอ ระบบ การศึกษาฟินแลนด์ ไม่ได้มุ่งหวังที่ต้องการเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก แต่ประเทศได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้มากกว่าการสอบไล่ และเน้นที่ทุกคนต้องมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ติดอันดับ Top 5 ของโลก

การศึกษาฟินแลนด์แนวทางการศึกษาที่ดี

ในการประชุมประจำปีของ Educa เพื่อการพัฒนาครูมืออาชีพ เคิร์สตี้ เวสต์ฟาเล่น เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วพูดคุยกับ Life เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดีที่สุดในการนำมาปฏิรูปการศึกษาและสิ่งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้ เราควรเปิดให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ทุกคนได้รับการศึกษาคุณภาพสูงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่มีความแตกต่างระหว่างโรงเรียน – มีเพียงความแตกต่าง 5% ระหว่างโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด

การศึกษาฟินแลนด์ และการศึกษาทั่วโลก เรามีเส้นทางการเรียนรู้ในสายสามัญและสายอาชีพเหมือนกับไทย สายสามัญมักจะถูกได้รับการยกย่องว่าคนที่จบสายนี้จัดว่าเป็นหัวกะทิเช่นเดียวกับที่ไทย แต่ว่าบัณฑิตส่วนมากจบออกมาไม่มีงานทำ ด้านอาชีวศึกษานั้นไม่ได้ถูกเหลียวแลเลย แต่ในปัจจุบันคนที่เก่งในสายอาชีพก็สามารถทำเงินเดือนที่ดี และสามารถกลับไปเรียนต่อในสายสามัญหรือระดับปริญญาตรีได้ต่อตามที่พวกเขาต้องการ ซึ่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

ประมาณ 50% ของผู้ใหญ่ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรมากมายเช่นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไปจนถึงภาษาต่างประเทศ ในรถไฟใต้ดินโดยทั่วไปคุณจะเห็นคนถือหนังสือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เราให้ความรู้และเรามีประเพณีการอ่าน นายจ้างเข้าใจว่ากำลังแรงงานที่รักษาความสามารถในการทำงานของตัวเองเป็นสินทรัพย์ที่ดี นายจ้างมีความปรารถนาที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมใหม่ตลอดเวลา สิ่งที่เราเห็นกับระบบการศึกษาที่กรุงเทพคือ ครูที่สอนไปแล้ว 5 ปีจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใหม่เพราะว่าการศึกษาทั่วโลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี

มันแตกต่างจากรูปแบบโรงเรียนในเอเชีย อย่างเช่นที่เกาหลีใต้และจีนที่ผลักดันให้เด็กเรียนหนักมาก,มีชั่วโมงเรียนเยอะและมีการบ้านเยอะทำให้เด็กมีความกดดันมาก แต่ว่าที่นี่ที่ฟินแลนด์เราจะไม่เปิดสอบเด็กบ่อยๆ และให้ชั่วโมงเรียนน้อยลง เราให้เด็กทำการบ้านที่ไม่ยากจนเกินไปทำให้เด็กเกิดความมั่นใจและทำได้ดี  เรายังโฟกัสให้เด็กเรียนรู้หลายวิชาในเวลาเดียวกัน โดยจะมีครูแนะแนว ซึ่งนั่นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้,การติดต่อสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันไป นี้เป็นระบบ การศึกษาฟินแลนด์ หนึ่งในประเทศที่ระบบการศึกษาที่ติดอันดับ Top 5 ของโลก

ติดตาม ข่าวสารการศีกษา เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด