Kor-Kai.com

แนะนำ 3 การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ดี

          ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าการใช้ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายแค่ไหน ด้วยยุคสมัยที่มีความแตกต่างจากเดิมและด้วยเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้น การศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ก็ได้ดำเนินขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเสริมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจและความสะดวกสบายในเรื่องของการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

การศึกษาแนวใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี

การศึกษาแนวใหม่ ในอนาคตที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบการศึกษาแรก คือ Coding Literacy เป็นการเรียนในเรื่องของการศึกษาโค้ดและระบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งความจริงและเป็นวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาคอมได้ได้มีการศึกษาออกมาใหม่ว่าวิชา Coding Literacy ไม่ควรที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวิชาคอมพิวเตอร์แต่เป็นวิชาที่ควรแยกออกมาสอนแบบหลัก ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการศึกษาในอนาคต

การศึกษาแนวใหม่ ในอนาคตที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบการศึกษาที่สอง คือ Student as Creators เป็นการศึกษาเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการที่เราสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เป็นฝ่ายรับ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท เป็นเทรนด์การศึกษาที่เรามีการนำวิชาที่หัดให้เด็กได้มีความคิดที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ ถือว่าดีต่ออนาคตมาก ๆ

การศึกษาแนวใหม่ ในอนาคตที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบการศึกษาที่สาม คือ Empathy and Emotion Understanding การศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมุ่งเน้นให้คนที่เป็นคนสมัยใหม่ มีความเข้าใจในทั้งการเข้าใจตัวเองและการเข้าใจผู้อื่น ยกตัวอย่าง การเข้าใจในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่ควรมีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ส่งเสริมในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่ดี แม้ว่าเราจะเป็นคนที่สมัยใหม่ก็ตาม ถือว่าเป็นการศึกษาที่น่าสนใจมาก ๆ อีกอันก็ว่าได้

การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

          ทั้งหมดก็เป็น การศึกษาแนวใหม่ รูปแบบวิชาต่าง ๆ ที่แอดบอกเลยว่าน่าสนใจมาก ถึงแม่จะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็จะมาส่งเสริมในส่วนของการสร้างชีวิตที่ดีได้

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

ทำความรู้จัก การศึกษาคืออะไร ความหมายดี ๆ แบบเข้าใจง่าย